Het initiatief komt van de Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam. De bedoeling is dat overheidsinformatie die er is ook echt ingezet wordt voor applicaties voor de belastingbetaler. Voor bedrijven biedt dit een kans om geld te verdienen.

Open Data

De gemeente is al langer bezig met het toegankelijk maken van overheidsgegevens voor een breder publiek in het kader van Rotterdam Open Data. Eerder werd er al een Android-applicatie Bridgie gemaakt, die de actuele status van bruggen in de stad weergeeft.

Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis belooft Korrie Louwes, wethouder verantwoordelijk voor innovatie in de stad, zoveel mogelijk databases beschikbaar te stellen. “Daar kan veel meer mee gebeuren”, vertelt ze Webwereld. Wat precies gebeurt maakt haar niet uit, als de informatie maar beter tot zijn recht komt.

Ze wijst erop dat het zelfs om een kaart met damestoiletten kan gaan. “Over het aantal daarvan kregen we recentelijk raadsvragen van Leefbaar Rotterdam”, herinnert ze zich. Ook kan het iets zijn dat informatie van de bibliotheek gebruikt om mensen een leessuggestie aan de hand te doen, of de verkeersdruk slimmer verdelen.

Daadwerkelijke projecten

Voor de bewindsvrouw is het belangrijk dat er vooral creatief gedacht wordt, omdat “dat past bij Rotterdam”. De 200 studenten van het Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam worden in teams opgedeeld en krijgen de opdracht een project uit te voeren. Hierdoor moeten er tientallen applicaties beschikbaar komen.

Het project heeft ook al een afnemer uit het bedrijfsleven, die overheidsgegevens wil gaan uitbaten en daarvoor gebruik wil maken van wat de studenten gaan ontwikkelen. Ter ondersteuning van de studenten is er een consultant die iedere drie weken advies geeft. Voor het maken van het product wordt gebruik gemaakt van Agile ontwikkeling van programmatuur, waarbij wordt gewerkt volgens de Scrum-methodologie.

De studenten zijn duidelijk enthousiast over Rotterdam Open Data en dat is onder andere te merken aan het opvallend luide applaus dat steeds opklinkt. “Wat ik nu ga doen is niet alleen studie, maar ook nog iets waar anderen en ikzelf iets aan hebben”, vertelt een studente. Opvallend vaak valt de opmerking dat dit “iets anders” is en daarom leuk wordt gevonden.

Lef hebben

Bij de bijeenkomst roepen zowel school als gemeente de studenten op om ‘lef’ te hebben en zich van de creatieve kant te laten zien. “Dat moet van jullie en niet van ons komen”, houdt Louwes de studenten voor. “Jullie kunnen een voorbeeld zijn.”

Toch blijkt de gemeente zelf ook een voorbeeld te zijn van het kiezen voor een creatieve route. De oproep van de gemeente om data te hergebruiken en daar ook geld mee te verdienen staat haaks op de visie van andere bestuurders. Vorig jaar stelden de PvdA-kamerleden Pierre Heijnen en Atje Kuiken nog kamervragen. Daarmee kozen de socialisten voor de aanval op het beschikbaar maken van overheidsgegevens. Wat hen steekt is dat bedrijven met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gegevens openbaar krijgen, om die dan commercieel te gaan gebruiken.

Open reputatie

Niets van dat alles speelt bij de gemeente Rotterdam. In tegendeel. De stad heeft al een reputatie opgebouwd dat veel documenten pro-actief beschikbaar zijn en heeft in een aantal gevallen een no-nonsense houding ten opzichte van informatieverzoeken met de Wet openbaarheid van bestuur.

Diverse andere gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben een heel ander beleid en knokken er juist voor om kosten in rekening te mogen brengen als burgers om informatie vragen en om data niet beschikbaar te hoeven stellen. Sommige gemeenten gaan zelfs zo ver dat ze burgers die afzien van openbaarmaking de kosten kwijtschelden.