Het glasvezelnetwerk dat de gemeente gaat aanleggen, blijft in handen van de gemeente. Elke geïnteresseerde partij kan op het netwerk zijn diensten aan burgers en bedrijven aanbieden. Rotterdam zegt marktconforme tarieven te gaan hanteren. Rotterdam denkt dat zonder inmenging van de gemeente er nooit een kwalitatief goed breedbandnetwerk voor iedereen beschikbaar zal komen. De bestaande telecomaanbieders investeren alleen maar in die locaties die geld opleveren, zegt de gemeente. In de praktijk blijkt dat de zogenoemde 'last mile', de aansluitingen naar de woningen zelf, niet van een verbinding voorzien wordt. Rotterdam ziet de investering in een hoogwaardig glasvezelnetwerk als een investering in de toekomst. Een goede infrastructuur op dit gebied is vaak een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor veel bedrijven en burgers. Het is niet de bedoeling dat de telecomaanbieders naast het gemeentelijke netwerk nog een eigen netwerk gaan aanleggen. Dat levert alleen maar overlast op voor de burgers, zegt de gemeente. Rotterdam kan aanbieders daarom in de toekomst verplichten gebruik te maken van het gemeentelijke netwerk. Allereerst worden de nieuwe Vinexwijken Nesselande (ongeveer 5000 woningen) en het Lloydkwartier inclusief Müllerpier (1750 woningen) voorzien van de aansluitingen. Met de pilots in deze twee wijken is een investering van 4,5 miljoen euro gemoeid. Andere delen van Rotterdam volgen later.