De eerste 15 patiënten van het Erasmus MC in Rotterdam kunnen volgende maand inloggen in het Zorgportaal Rijnmond. Hier kunnen ze medische gegevens inzien, uitslagen opvragen of de dokter een vraag e-mailen.

Regionaal EPD

Het Zorgportaal Rijnmond kan een goed voorbeeld zijn voor het nog in te voeren landelijk Elektronisch Patiënten Dossier, zegt Jan Hazelzet van het Erasmus MC tegenover Webwereld. Namens dit ziekenhuis is hij betrokken bij het project. 'De ambitie is hoog, we willen een regionaal EPD bereiken.'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt al enige tijd aan een landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Rotterdam besloot niet af te wachten en is alvast aan de slag gegaan.

Hazelzet hoopt dat het Zorgportaal de leidraad kan vormen voor het landelijk in te voeren EPD. Daartoe wordt continu overleg gevoerd met Nictiz, het kenniscentrum voor ICT in de zorg. 'We hopen dat het Zorgportaal het EPD kan complementeren.'

Open XML standaard

De software van het zorgportaal is open source en bestaat onder meer uit Tolven, een online oplossing voor medische data. Het systeem drijft op de Continuity of Care Document, een open XML-standaard voor opslag en uitwisseling van medische gegevens.

Onder meer Google en Microsoft maken er gebruik van, onder de namen Google Health en Health Vault. In september lieten ziekenhuizen al weten hier graag gebruik van te willen maken. Het landelijke EPD werkt vooralsnog niet met de Continuity of Care Document (CCD) XML-standaard.

Veiligheid

De veiligheid is volgens Hazelzet gegarandeerd. Medisch specialisten moeten inloggen met een zogeheten UZI-pas, waarbij speciale software registreert wie wanneer welke gegevens heeft opgevraagd. Patiënten kunnen bij hun dossier door gebruik te maken van DigiD met SMS-verificatie. Volgens Hazelzet is DigiD hiervoor veilig genoeg. 'Het wordt overal voor gebruikt, dus waarom hier niet', zegt hij. Hiermee doelt Hazelzet op diensten zoals de Belastingdienst. Uit onderzoek van het ministerie van VWS bleek vorige maand echter dat DigiD niet veilig genoeg is, en medische gegevens een hoger beveiligingsniveau vereisen.

Artsen krijgen pas toestemming tot de gegevens als de patiënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dit in tegenstelling tot het landelijke dossier, waar burgers alleen uit worden gehaald als er bezwaar wordt aangetekend. De proef met de 15 patiënten duurt een half jaar. Hierna wordt het Zorgportaal Rijnmond uitgebreid.

Ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport juicht het Zorgportaal Rijnmond toe. 'We vinden het een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders aandacht besteden aan de uitwisseling van medische gegevens en andere elektronische vormen van ondersteuning van de patient die het zorgproces klantvriendelijker kunnen maken', laat woordvoerder Arnoud Strijbis tegenover Webwereld weten.

Wel benadrukt het ministerie dat de gegevens van een EPD goed beveiligd moeten zijn. Eind 2009 komt hiertoe een nieuw middel dat zorgt voor een 'veilige toegang door patiënten'.