De Rekenkamer Rotterdam is met een vernietigend rapport gekomen over de staat van de ict van de stad Rotterdam. Het rapport “Baat het niet dan kost het wel” van de Rekenkamer zegt dat ondanks de investering van 94 miljoen euro slechts een deel van de beoogde baten is of zal worden gerealiseerd.

Van de zes projecten is er maar één op tijd en binnen budget gerealiseerd. Maar ook binnen dat project zijn de opbrengsten, zoals kostenvermindering niet volledig gerealiseerd. Een project heeft zelfs helemaal niets opgeleverd.

Budget kunstmatig verhoogd

Een van de harde conclusies van de Rekenkamer is dat het totale budget kunstmatig is verhoogd door kosten voor deels mislukte projecten niet af te schrijven, maar weer aan het budget toe te voegen. De totale kosten waren onduidelijk geworden en de Rekenkamer moest er zelf een berekening op los laten om te achterhalen hoeveel de werkelijke kosten nu waren. Daaruit bleek dat er bijna twee maal zoveel was uitgegeven dan in de boeken stond.

De Rekenkamer heeft al eerder een kritisch rapport uitgebracht over de staat van de ict binnen de gemeente Rotterdam. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toen een cio aangesteld, die volgens de Rekenkamer een voortvarende start heeft gemaakt met het op het droge krijgen van de automatisering. “De effecten van zijn inspanningen zijn echter nog maar beperkt waarneembaar”, concludeert de Rekenkamer wel. De cio zou in oktober van dit jaar de zaak weer op de rails moeten hebben, maar die datum zal niet worden gehaald, staat te lezen in het rapport.

Maak positie cio sterker

De bevindingen worden binnenkort besproken in de Rotterdamse gemeenteraad. De Rekenkamer doet onder meer de aanbeveling de positie van de cio sterker en onafhankelijker te maken. “Dat is een belangrijke voorwaarde voor het op orde brengen en houden van een goede ict-governance.”

De problemen van Rotterdam zijn niet uniek. Ook Amsterdam kampt al jaren met grote problemen met ict en is bezig met een nieuw plan om die problemen eindelijk het hoofd te kunnen bieden. Een eerder verbetertraject dat bijna 100 miljoen zou moeten kosten, is begin dit jaar stopgezet. Over twee maanden komt het Amsterdamse gemeentebestuur met een nieuw plan.