Om het gebruik van Keon digitale certificaten voor e-mail-versleuteling te vereenvoudigen voor omgevingen waarin met Microsoft Exchange en Outlook gewerkt wordt, heeft RSA Security een nieuwe versie van de Keon Certificate Authority op de markt gebracht. Keon is ontwikkeld om gebruikers hun e-mails te laten versleutelen en digitaal te ondertekenen, met als doel om de inhoud van de mail uitsluitend door de geadresseerde(n) te laten lezen. De nieuwe versie van de Keon Certificate Authority is beter geïntegreerd met de mail-applicaties van Microsoft en vereist geen andere clientsoftware dan Microsoft Outlook, aldus Kevin LeBlanc, productmanager van RSA Keon.

Automatische certificaten

In de nieuwe versie kan de gebruikersconfiguratie nu geautomatiseerd worden, wat voorkomt dat eindgebruikers hun voorkeuren en certificaten zelf moeten beheren. Beheerders kunnen daartoe beleidsregels opstellen, die automatisch certificaten aan gebruikers toekennen. Daarmee kunnen zij hun e-mails digitaal ondertekenen en versleutelen. Ook kunnen er drukknoppen aan de beide Microsoft e-mailclients worden toegevoegd, waardoor een 'éénknopsversleuteling' ontstaat. Dit vermindert de tijd die eindgebruikers kwijt zijn om hun elektronische post te beschermen, aldus LeBlanc. De nieuwe versie van Keon Certificate Authority biedt gebruikers ook de mogelijkheid om hun certificaten toe te voegen aan de Server Global Address List van Microsoft Exchange. Op deze manier kunnen mensen die nog niet eerder met elkaar contact hebben gehad en dus nog geen decryptiesleutels hebben, toch versleutelde mails met elkaar uitwisselen. Normaal gesproken dienen zowel afzender als ontvanger over een passende sleutel te beschikken om een mail te versleutelen en te ontcijferen.

Terughoudend

Volgens LeBlanc hebben gebruikers van de security-applicaties van RSA gevraagd om een nauwere integratie van Keon met bestaande zakelijke softwarepakketten (in veel gevallen van Microsoft dus). Bedrijven zijn wel bereid om gevoelige transacties per e-mail af te handelen, maar deinzen terug voor de beveiligingsproblemen die dat zou kunnen opleveren, aldus LeBlanc. Vandaar dat RSA deze nieuwe versie van Keon Certificate Authority heeft ontwikkeld. De software werkt met de e-mail clients Outlook 1998 en 2002 en met de servers Exchange Server 5.5, Exchange 2000 en Active Directory en is per heden beschikbaar. Keon-gebruikers met een onderhoudscontract krijgen de nieuwe functionaliteit van Keos Certificate Authority gratis geleverd.