Naar verluidt krijgen gebruikers de mogelijkheid om rss-feeds aan hun MyMSN-pagina en toe te voegen. Dit verhaal wordt op CNet bevestigd door MSN-productmanager Brooke Richardson. Voordeel van rss-ondersteuning is dat de updates van nieuwssites en weblogs op persoonlijke pagina's kunnen worden weergegeven. MSN hecht grote waarde aan rss omdat het begin december nog zijn weblogdienst Spaces lanceerde. In deze dienst is de functie 'publiceren via rss' wel al ingebouwd, maar werkt deze nog niet. MSN Spaces zou intussen door 1,5 miljoen internetters worden gebruikt.