Volgens Greg Reinacker is rss een prima middel om medewerkers te vrijwaren van voor hen niet relevante communicatie. "Veel interne bedrijfscommunicatie wordt door medewerkers als pure spam ervaren, en doordat het eigen bedrijf de afzender is, wordt deze nog slechter gewaardeerd dan echte spam." Rss is volgens Reinacker, cio van Newsgator, een leverancier van rss-technologie, een prima oplossing om medewerkers zelf te laten bepalen welke informatie voor hen relevant is en op welk moment zij die tot zich willen nemen.

Gebruik van rss binnen bedrijven beleeft volgens Reinacker, momenteel zijn 'take off'. "Bedrijven gebruiken rss om berichten over hun bedrijf in de blogosfeer te monitoren, maar ook om informatie in crm- en erp-systemen te ontsluiten. Zelfs in bedrijfsprocessen is er plaats voor rss. Verkoopmedewerkers en ook management kunnen via rss geïnformeerd worden over de voortgang van een belangrijk project en zo altijd over de juiste informatie beschikken", aldus Reinacker.

Newsgator is volgens Reinacker met haar Rss Enterprise Server, even succesvol in Europa als in de Verenigde Staten. Om haar kansen verder te vergroten is Newsgator onlangs een samenwerkingsverband met uitgeverij VNU aangegaan, resulterend in ondermeer een vertaalde Nederlandse versie van de Newsgator Online dienst. "Gebruikers krijgen zo de best mogelijke ervaring in de eigen taal. Uitgeverij VNU kan bovendien haar klanten een extra dienst aanbieden om ze zo aan zich te binden", aldus Reinacker.

Niet bang voor Microsoft

Reinacker zegt niet bang te zijn dat de integratie van rss in de volgende versies van Microsoft Outlook en Windows, de markt voor onafhankelijke rss-producten zal verpesten. Volgens Reinacker zal vooral Vista een doorbraak van rss naar de grote massa betekenen, waarvan de leveranciers van rss-diensten en producten alleen maar kunnen profiteren.

"Iedereen zal rss gaan gebruiken, het zal de gebruikers het voordeel van informatie op bestelling leren kennen. Over twee jaar zal zodra op een website de bekende oranje rss-button ontbreekt, de gebruiker denken dat het een bug is", voorspelt Reinacker.

NewsGator wil nog voor Office 2007 en Vista op de markt komen, geüpdate versies van de eigen producten introduceren die het bijvoorbeeld mogelijk maken de rss-feeds van de volgende versies van Outlook en Internet Explorer via internet te synchroniseren tussen de verschillende ondersteunde apparaten.