Sinds de naamswijziging in mei 2003 is de opvolger van internetinvesteerder Newconomy, dat zich tegenwoordig profileert als ict-dienstverlener, er nog geen enkel kwartaal in geslaagd winst te maken. Ook de omzet daalt kwartaal op kwartaal. Guus Budel, directeur van RTC, windt er dan ook geen doekjes om: het roer moet om. Budel erkent dat het slecht gaat met het bedrijf en dat de nieuwe koers zijn vruchten nog niet heeft afgeworpen. "Onze plannen zijn duidelijk niet uitgekomen", zegt Budel tegenover WebWereld. "We zullen conclusies trekken uit de huidige situatie en onze plannen nog eens onder de loep nemen. We moeten de alternatieven dus bekijken en doorrekenen."

Alternatieven

Komend weekeinde de directeur een ontmoeting met de raad van commissarissen om `belangrijke knopen door te hakken'. Deze knopen hebben betrekking op de alternatieven die volgens Budel momenteel worden onderzocht. Het afstoten van productverkoop en het afzien van de beursnotering behoren tot deze opties, bevestigt Budel. "De omzet die wij maken bestaat voor een deel uit producten. Leveranciers worden echter geregeerd door banken. Hoe goed je het ook doet, de resultaten uit het verleden achtervolgen je altijd."

Piet Krediet

Juist deze resultaten hebben onder meer tot gevolg gehad dat één van de toeleveranciers van RTC, die niet met naam genoemd wil worden, al te kennen heeft gegeven niet langer op krediet aan de dienstverlener te willen leveren. De kaspositie van RTC zou naar verluidt bovendien geen ruimte bieden om producten contant te betalen. Kredietverzekeraar Euler Hermes is dan ook hard in zijn oordeel en heeft Real Time Company een negatief kredietadvies gegeven. Dit betekent dat leveranciers die zaken doen met RTC niet verzekerd zijn van betaling. Een ontwikkeling die het bedrijf nu net niet kan gebruiken. "Euler heeft inderdaad besloten het krediet te verlagen, maar dat was gebaseerd op de resultaten van vorig jaar. De recente cijfers hebben hun beoordeling er niet beter op gemaakt", zucht Budel.

Verlies

Het verlies van RTC over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg ruim een miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 1,75 miljoen euro. Hoewel het bedrijf zijn nettoverlies ten opzichte van vorig jaar dus heeft weten terug te dringen, begint de dalende omzet het bedrijf wel parten te spelen. Het bedrijf is dan ook naarstig op zoek naar extra geld en voert momenteel gesprekken met banken en investeerders. Al deze factoren maken de onderhandelingen met investeerders – die nu worden gevoerd - er niet makkelijker op. De deal was al bijna rond, totdat het bedrijf een slechter tweede kwartaal draaide dan voorzien. "De gesprekken voor de financiering zijn hierop verlengd omdat wij dus ook meer geld nodig hebben", aldus Budel.

Overlevingskans

Helemaal hopeloos is de toekomst van Real Time Company echter niet, meent Adriaan Meij, financieel analist bij onderzoeksbureau AME. Volgens Meij hangt RTC `aan de zijden draad van welwillende bankiers'. Hij denkt dat het bedrijf alleen nog een overlevingskans heeft als het bereid is het roer drastisch om te gooien. De analist meent bovendien dat RTC moet stoppen met de markt de schuld te geven en de oorzaak bij zichzelf moet zoeken. "Met de markt is niets mis. Er is structureel iets mis bij Real Time Company." Volgens Meij heeft RTC de beste kans als het bedrijf zich volledig toelegt op detachering. "Het is gewoon een uurtje/factuurtje-bedrijf." Meij raadt RTC dan ook aan de andere activiteiten af te stoten en zijn commissarissen naar huis te sturen. In het opzeggen van de beursnotering ziet de analist echter geen heil.

Afstoten

Budel wil vooralsnog niet op de zaken vooruitlopen. Wel bevestigt de directeur dat `alle opties open staan' en dat terugtrekking van de beurs en afstoten van participaties daartoe behoren. RTC biedt zijn diensten en producten momenteel aan via een viertal participaties: Citee (ict-serviceprovider), ExplainerDC (ontwikkeling, beheer en hosting van applicaties), KoopICT (verkoop van ict-producten) en One2Hire (detachering ict-professionals). Emile Idzenga van ComputerPartner heeft aan dit artikel bijgedragen.