Dit blijkt uit onderzoek van Webdam. Het onderzoeksbureau stuurde aan alle gemeenten een e-mail waarin gevraagd werd of een vergunning vereist is voor het plaatsen van een zwembad in de tuin. De resultaten zijn volgens Webdam 'slechter dan ooit'.

Binnen de gestelde termijn van acht dagen had 62,9 procent van de gemeenten gereageerd op de e-mail. Binnen één dag had 34,8 procent van de gemeenten teruggemaild, met een verwijzing naar de verantwoordelijke persoon of een volledig antwoord. Volgens Webdam is dit het laagste percentage uit de afgelopen drie edities van het jaarlijkse onderzoek. Op de tweede dag reageerde nog eens 12,8 procent van de gemeenten, en op dag drie 7 procent.

37,1 Procent van de gemeenten liet niets van zich horen, en 14,3 procent stuurde slechts een ontvangstbevestiging. Gemeenten die wel reageerden, deden dat voor het grootste deel dus al op de eerste dag. Het onderzoeksbureau concludeert dan ook dat gemeenten óf snel reageren, of helemaal niet.

Webdam constateert dat gemeenten e-mail nog steeds schuwen als communicatiemiddel en vaak geen maatregelen nemen om de afhandeling van e-mail adequaat te regelen. Het onderzoeksbureau noemt het 'opvallend' dat het aantal gemeenten dat niet reageert gestegen is van 20,9 procent in 2005 tot 37,1 procent dit jaar. Een verklaring voor die stijging wordt niet gegeven. De complete lijst met uitslagen per gemeente is te vinden op Webdam.nl.