Russisch leider Vladimir Poetin heeft het plan hiervoor ondertekend, waardoor het nu officieel bekrachtigd is. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 moet de overstap beginnen naar zogeheten ‘vrije software’, ofwel open source. Dit geldt dan voor federale overheidsinstanties.

Bezuinigen

Het overstapplan loopt van 2011 tot 2015. Aan het eind daarvan moeten Russische overheidsorganen dus geheel zijn overgestapt op open source. Deze formalisering van de ambitieuze plannen is opgemerkt door tech-journalist Glyn Moody. In het nu ondertekende decreet gaat het niet alleen om open source, maar ook om regelrechte bezuinigingen: er wordt gekort op personeel en budget van de overheidsinstanties.

Ook open data

De Russische overstap betreft niet alleen programmatuur, maar ook data. Die moet voortaan worden opgeslagen in een formaat met open specificaties. Dit kan dus zowel de ODF (Open Document Format) als OOXML (Office OpenXML) zijn. Laatstgenoemde is oorspronkelijk door Office-producent Microsoft ontwikkeld en beide zijn officiële open standaarden.

In de loop van komend jaar moeten de diverse overheidsorganen inventariseren wat ze in gebruik hebben en hoe dat kan worden vervangen door vrije alternatieven. Het is nog niet bekend welke open source-softwarepakketten hierbij de voorkeur krijgen of genieten.

Eigen Linux

Begin vorig jaar is al wel naar buiten gekomen dat Rusland werkt aan een eigen Linux-variant, hoewel dat vooral voor de onderwijssector zou zijn. Verder heeft de Russische overheid in juni 2009 nog verontwaardiging geuit over het niet langer verkrijgbaar zijn van Windows XP. De plannen voor een Russische Linux zijn in oktober dit jaar uitgebreid naar nationaal niveau en versterkt met een overheidsbudget van 3,5 miljoen euro.