In de zomer van 2008 kondigde de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) aan om nieuwe topleveldomein-extensies vrij te willen geven. Op dit moment zijn de extensies van domeinen beperkt tot die van landen (.nl, .be, enzovoorts) en tot enkele niet landgebonden extensies als .com, .eu en .info. Het aantal mogelijke topleveldomeinen wordt echter in principe slechts beperkt door het maximale aantal mogelijke karaktercombinaties. Omdat het beheer van in potentie duizenden topleveldomeinen onmogelijk door een organisatie als de ICANN kan worden opgebracht, is men van plan om elk topdomein aan een geïnteresseerde in beheer te geven. Deze beheerder mag vervolgens de feitelijke domeinen gaan verhandelen.

AlGore.eco

Voormalig Amerikaans presidentskandidaat en Nobelprijswinnaar Al Gore heeft zich achter een bedrijf geschaard dat de ‘.eco’-domeinextensie wil gebruiken voor groene initiatieven.

Met zijn organisatie The Alliance for Climate Protection heeft hij zich aangesloten bij de Dot Eco-groep. Deze groep ijvert voor de extensie .eco op internet vrij te geven en zelf te beheren. Nu zie ik de problemen al levensgroot voor me.

De milieubeweging is diep in zichzelf verdeeld, zoals zo ongeveer elke ideologisch gedreven beweging. Het is een sociologische regel dat hoe hoger de ideologische sterkte van een maatschappelijke beweging is, hoe groter de kans op interne verdeeldheid en afsplitsingen. Als de Dot Eco-groep het beheer van .eco uit handen van de ICANN ontvangt, kunnen zij in principe beslissen welke milieuorganisaties genoeg 'groen' zijn om zich van een eco-domein te mogen voorzien. Een belanghebbende partij wordt zo tot digitale rechter van zijn (virtuele en fysieke) concurrenten.

DeWare.god

Waar milieuorganisaties wellicht in het meest gunstige geval nog wel in staat kunnen zijn een leefbare verdeling van de beschikbare domeinen te realiseren, lijkt dit me in het geval van religieuze extensies onmogelijk. Religieuze organisaties en groeperingen zijn wellicht ideologisch nog dieper verdeeld en hebben veel minder dan de natuurorganisaties de neiging samen te werken. Eind vorige week rook ook het Vaticaan lont.

Bij monde van een brief waarschuwde de Heilige Stoel de ICANN voor de gevaren van topleveldomeinen als .catholic, .orthodox, .islam, .buddhist of .god. Deze lijst is uiteraard uit te breiden naar andere talen als .katholiek, .orthodox en .protestants, die op zichzelf weer onder te verdelen zijn in .grieksorthodox, . armeensorthodox, .russischorthodox, roomskatholiek, .oudkatholiek, en natuurlijk speciaal voor de Prietserbroederschap van holocaustontkenner Williamson .tradionalistischkatholiek.

AnneFrank.Holocaust

Ook andere historisch en ideologisch 'gevoelig' liggende topleveldomeinen als .holocaust, .nazis en .genocide zullen inzet worden van bittere gevechten. In de brief van het Vaticaan, bij monde van mgr. Carlo Maria Polvani, wordt de vinger exact op de zere plek gelegd. Het vrijgeven van godsdienstige (lees: alle ideologische) topleveldomein-extensies zal "bittere disputen" opleveren die ICANN “zullen dwingen aan specifieke groepen of organisaties legitimiteit te verlenen bepaalde godsdienstige tradities te vertegenwoordigen”.

En dan begint de onmogelijke taak om voor alle religieuze en ideologische extensies een 'neutrale beheerder' te vinden, die de beschikbare normale domeinen kan beheren. Waar vindt je zo'n beheerder voor al die duizenden religieuze extensies? En wie bepaalt of de aangewezen neutrale beheerder dat ook is? Kan een religieuze organisaties die vindt dat zij onterecht buiten het .catholic-domein is gehouden, ergens bij een instantie in beroep gaan? Het lijkt logisch deze 'rechterlijke' macht in handen van de ICANN te leggen, maar deze is tegelijk ook verantwoordelijke voor het aanwijzen van de beheerder van het betreffende topleveldomein.

Problemen en vragen te over. Alvorens de liberalisering van de topleveldomeinmarkt door te voeren, moet de ICANN goed beseffen welke conflicten zij oproept. Ideologische organisaties en dan voornamelijk religies hebben niet de neiging, en zullen deze nooit krijgen, om gebroederlijk samen te werken. ICANN let op uw zaak.

Drs. Frank G. Bosman (www.goedgezelschap.eu) is theoloog en verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.