Gemiddeld is de totale beloning van ict'ers de eerste zes maanden van dit jaar met 7 procent gestegen. Dit percentage wordt vooral omhooggetrokken door jonge ict'ers met minder dan vijf jaar werkervaring.

Dit blijkt uit het halfjaarlijkse beloningsonderzoek van het Bredase onderzoeksbureau De Breed & Partners.

Wanneer de startende ict'er buiten beschouwing wordt gelaten, is de gemiddelde stijging 4 procent. Procentueel gezien is deze groep er de afgelopen tijd 16 procent op vooruitgegaan.

Gemiddeld bedraagt de beloning van een ict'er met minder dan vijf jaar werkervaring nu 43.000 euro per jaar. Grofweg 37.500 euro hiervan is salaris, de rest is de variabele beloning zoals een auto, mobieltje of internetaansluiting op kosten van de zaak.

Een ict'er met meer dan twintig jaar werkervaring verdient overigens fors meer. Volgens de onderzoekers bedraagt de jaarlijkse beloning voor deze groep 64.000 euro, waarvan 55.500 euro het salaris is.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek verwachten de onderzoekers van De Breed & Partners dat de ict-salarissen dit jaar 'significant' zullen stijgen met 5 tot 10 procent. Ook de variabele beloning zal hoger uitvallen, maar stijgt met 4 procent minder hard dan het salarisdeel.