Apple aast in zijn Amerikaanse zaak tegen Samsung op een verkoopverbod op meerdere toestellen die volgens een jury inbreuk maken. Samsung werd daarvoor in augustus veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim een miljard dollar. Samsung hoopt nu echter dat Apple's nieuwe deal met HTC over patenten zo'n verkoopverbod onmogelijk maakt.

HTC-licentie

Apple sloot eerder deze maand een deal met HTC, waarmee alle rechtszaken tussen beide bedrijven van de baan zijn. Daarnaast omvat de gesloten vrede ook een wederzijdse licentie-overeenkomst, met een looptijd van tien jaar. Samsung eist nu voor de rechtbank dat Apple een kopie van die overeenkomst met HTC openbaar maakt, schrijft Reuters.

Samsung stelt in het rechtbankdocument dat het 'bijna zeker' is dat de HTC-deal gaat om enkele patenten waarvoor het door de jury in San Jose is veroordeeld. Als dat zo is, dan kan Samsung dat als argument tegen een verkoopverbod inbrengen. Zo'n verbod is immers niet nodig omdat HTC de schade door patentschending wel met alleen geld mag vergoeden.

Schadevergoeding

De rechter buigt zich later dit jaar over een eventueel verkoopverbod voor Samsung-producten en de hoogte van de schadevergoeding. Ook eist Apple drie miljard dollar schadevergoeding, terwijl Samsung juist een veel lager bedrag dan de 1 miljard redelijk vindt. Tegelijkertijd is de tweede patentzaak tussen Apple en Samsung in de VS uitgebreid met claims tegen enerzijds de iPhone 5 en anderzijds Samsungs Galaxy SIII, Galaxy Nexus en Note 10.1.

Ook vrede Apple-Motorola op komst

Intussen lijkt Apple tegen andere Android-partijen een mildere koers te varen dan tegen Samsung. Na HTC lijkt Apple ook met Motorola, onderdeel van Google, een deal te willen sluiten. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat beide partijen om tafel willen om tot overeenstemming te komen. Apple-ceo Tim Cook zou daarmee een nieuwe koers varen in de patentoorlog tegen Android.