Maakjezo.nl kent de categorieën Digitaal, Lifestyle, Huis en tuin, Recepten, Vervoer en Vrije tijd. Binnen deze categorieën zijn instructies te vinden om iets te maken.

In de categorie Recepten zijn dat uiteraard instructies voor het bereiden van gerechten. In de categorie Vervoer kan het bijvoorbeeld gaan om de kwestie ´Auto winterklaar maken´. De content voor deze instructies is deels afkomstig van de Sanoma-redacties.

Het is de bedoeling dat ook de lezers zelf instructies gaan uploaden. Na aanmelding is daarvoor een online editor op de site te vinden. Bij de instructies zijn afbeeldingen te plaatsen, een lijst van benodigdheden, de moeilijkheidsgraad en kan ook worden aangegeven hoe lang het gaat duren.

In de voorwaarden is te lezen dat Maakjezo de exclusieve en eeuwigdurende licentie krijgt om het materiaal te publiceren.

Volgens online uitgever Michiel Kroeks zal Sanoma in 2008 enkele specials en thema-uitgaven publiceren, gebaseerd op de ´user generated content´ van het Maakjezo platform.

Het concept voor ´How To´-informatie die door lezers wordt aangeleverd is niet nieuw. In het buitenland zijn bijvoorbeeld sites als Instructables al enige tijd bezig.