De beperkingen die SAP aan gebruikers oplegt zijn in strijd met het Duitse en Europese auteursrecht. Volgens de licentie van het concern mag doorverkoop alleen met toestemming van SAP. Bovendien zijn voor uitgebreider gebruik, dat niet wordt gedekt door de oorspronkelijke overeenkomst, aanvullende licenties nodig, exclusief van SAP.

Maar beide voorwaarden gaan in tegen de wet. In de meeste gevallen mogen gebruikers gewoon hun licenties doorverkopen of mogen ze aanvullende licenties afnemen van concurrenten, oordeelt de rechtbank in Hamburg in een recent vonnis dat nu is gepubliceerd.

Rechten uitgeput na eerste verkoop

De rechter refereert expliciet naar een baanbrekende zaak bij het Europese Hof van vorig jaar, meldt het juridische blog Out-Law. Toen oordeelde het Hof dat Usedsoft softwarelicenties van Oracle mag doorverkopen in weerwil van de beperkingen die Oracle gebruikers oplegde.

Hier geldt het principe van auteursrechtuitputting: na de eerste verkoop heeft een rechthebbende in principe geen controle meer over verdere distributie van zijn werken. Doorverkoop van licenties mag niet in alle gevallen, bijvoorbeeld niet bij volumelicenties of tijdelijke huurcontracten.

Opmerkelijk is dat in deze zaak niet is aangespannen door SAP, maar door de wederverkoper zelf, Susensoftware GmbH. Die klaagde dat de licentie van SAP in strijd was met het auteursrecht. En won. Het is nog niet bekend of SAP in hoger beroep gaat.

UPDATE: SAP benadrukt in een reactie dat de rechter niet de licentievoorwaarden als geheel ongeldig heeft verklaard, maar slechts enkele clausules.