Tijdens het tweejaarlijkse netwerkevenement iGrid2005, dat ditmaal wordt gehouden in San Diego, zal SARA proberen twee- en driedimensionale content realtime te renderen.

Dit renderen gebeurt door een krachtig visualisatiecluster dat de output via een 20 Gbps-verbinding vanuit het rekencentrum in Amsterdam naar de Verenigde Staten zendt.

Aldaar worden de gegevens realtime verwerkt en weergegeven op een batterij van 55 schermen die samen goed zijn voor een resolutie van 17.600 bij 6.000 pixels.

"We hebben bijvoorbeeld een hogeresolutiefoto van Delft van 2,5 miljard pixels en 7,5 gigabyte zwaar", licht Jorrit Adriaanse van SARA toe. "Deze foto is bijna vijf keer groter dan de resolutie van de schermen in de VS bij elkaar."

Volgens Adriaanse kunnen de systemen zo snel renderen dat als de foto - die een resolutie heeft van 78.797 bij 31.565 pixels - in Nederland virtueel wordt verschoven, dit in Amerika realtime te volgen is.

Overigens heeft SARA de recordpoging al zo goed als zeker op zijn naam staan. Er zijn namelijk nog niet eerder pogingen ondernomen om op dergelijke schaal en op deze manier gegevens te verzenden. Eerdere pogingen bleven veelal steken bij 10 Gbps.