Eind juni veplichtte de Brusselse rechtbank Scarlet-dochter Tiscali om p2p-verkeer via internet te gaan filteren. Scarlet vindt het bezwaarlijk dat het al het internetverkeer van haar klanten in de gaten moet houden. Dit schendt de privacy van de internetgebruiker en is ook nog eens in strijd met de wet. Scarlet vindt het vonnis dan ook 'buiten proportie' en 'ongegrond'.

De Nederlandse directeur van Scarlet België, Gert Post, spreekt van 'pure Big Brother op het internet'. "Als we dat vandaag niet aanvechten, zetten we de poort open tot permanente, onzichtbare controle en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens."

Volgens Post is het vonnis moeilijk uitvoerbaar omdat het in strijd is met verschillende bepalingen in de Belgische wetgeving. De telefoontapwet verbiedt bijvoorbeeld dat men zomaar kennis mag nemen van de communicatie tussen twee of meerdere personen. Ook de Belgische Privacywet laat niet zomaar toe dat providers proactief aan controle en filtering gaan doen. Bovendien stelt de Belgische E-commerce wetgeving duidelijk dat een toezicht alleen toegelaten is bij specifieke gevallen, zoals tijdens een gerechtelijk onderzoek.

Filter

Scarlet zal bovendien een filter moeten hanteren, maar dat kan ook legale bestanden blokkeren en is weer niet toegestaan volgens de Belgische Auteurswet. "Technisch gezien is het ook niet goed mogelijk," vermoedt Post. "Ik denk dat we 70 procent van het illegale verkeer kunnen blokkeren, maar toch echt geen 100 procent."

Post vindt niet dat de provider verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inbreuken van de klanten. Net zomin als de uitbater van een snelweg verantwoordelijk gesteld kan worden voor verkeersovertredingen.

Waar bedrijven als Scarlet onder druk worden gezet om dure apparatuur aan te kopen en grote dwangsommen riskeren, kondigt de muziekindustrie volgens Scarlet intussen juist doodleuk aan dat zij stopt met het beveiligen van haar muziekwerken, omdat die beveiliging volgens die industrie niet loont en tóch telkens wordt omzeild.

Post zegt dat hij overleg voert met andere Belgische providers, nu auteursrechtenorganisatie Sabam het vonnis gebruikt om providers onder druk te zetten. Het vonnis heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor Nederland. "Maar je hoort Hirsch-Ballin nu ook al aansturen op een uploadverbod."