Indien de claims van het Amerikaanse bedrijf ZeoSync op waarheid berusten en de technologie inderdaad blijkt te werken, kan een CD-ROM van 650 MB worden teruggebracht tot een bestand van 6,5 MB, zonder enig kwaliteitsverlies. Dit zou betekenen dat zaken als video- of audio-op-verzoek over gewone telefoonlijnen verwerkt zouden kunnen worden. Het door ZeoSync ontwikkelde algoritme is van het 'lossless' soort, dat wil zeggen dat er tijdens de compressieslag geen bytes worden weggegooid. Veel van de momenteel in gebruik zijnde compressiealgoritmen, zoals MP3 of JPG, zijn juist gebaseerd op het 'lossy' principe, waarbij redundante bytepatronen worden verwijderd en de kwaliteit per definitie terugloopt. Omdat het bedrijf nog geen publieke demonstratie van de technologie heeft gegeven en omdat een verliesloze 100:1-compressie door wetenschappers voor onmogelijk wordt gehouden, zijn specialisten op compressiegebied op z'n zachtst gezegd sceptisch over de nieuwe methode.

Vaag

Ook het persbericht over deze vermeende doorbraak is voor gewone mensen onbegrijpelijk. Nu is dit op zichzelf niet zo heel verwonderlijk, omdat compressietechnologie doorgaans stijf staat van toepassingen uit de hogere wiskunde. ZeoSync claimt in elk geval dat zijn technologie `natuurlijk optredende [bit]patronen opzettelijk 'randomised' om zo entropie-achtige toevalssequenties te vormen', die vervolgens zeer sterk gecomprimeerd worden. Jim Dyer, van het in Arkansas gevestigde bedrijf Radical Systems, heeft als ontwikkelaar en tester gedurende tweeëneenhalf jaar aan dit project meegewerkt. Hij vertelt dat de nieuwe technologie zo'n hoge compressieratio kan bereiken, doordat het gebruik maakt van vele compressieslagen. Huidige compressietechnologieën maken daarentegen maar een enkele compressieslag.

Kan niet, punt

ZeoSync heeft de afgelopen weken verschillende analisten op de hoogte gebracht van zijn uitvinding. De meesten reageren echter meer dan sceptisch, vooral omdat het bedrijf maar geen demonstratie wil geven en zich `verschuilt achter een hele dikke laag mist', aldus Eric Scheirer, senior analist van Forrester Research. Scheirer, afgestudeerd aan het MIT op het gebied van audiocompressie en publicist van diverse studies hierover, zegt: "Het is volstrekt onmogelijk wat ZeoSync zegt bereikt te hebben. Kan niet, punt. Waarschijnlijk vergissen ze zich, of de technologie werkt alleen maar onder zeer bepaalde omstandigheden." ZeoSync zegt binnen enkele weken een publieke demonstratie van de 'doorbraak' te zullen geven. Wordt vervolgd.