"Net als andere gemeenten zitten wij met budgettaire problemen", legt raadslid Yorick Haan uit. "Dan ga je kijken naar alternatieven om de kosten te drukken."

Omdat later dit jaar de licentie voor Microsoft Office afloopt, wilde de SP weten of er met OpenOffice.org geld te besparen valt. De partij vroeg Footmark hiervoor een 'quick scan' uit te voeren.

Tonnen besparen

In de conclusie van het rapport becijferen de onderzoekers dat de open-sourceoplossing zo'n 333.383 euro voordeliger zou zijn. Daarbij is rekening gehouden met de kosten voor opleiding, migratie en bouw van de sjablonen.

Onderzoeker Marcel Gijtenbeek wijst erop dat de meerkosten minimaal zijn, omdat een Microsoft-oplossing ook overstapkosten kent: "Bij iedere overstap moet je een aantal mensen een opleiding geven. Ook sjablonen moeten bij Microsoft Office worden aangepast."

Footmark benadrukt dat de overstap niet zo groot is, omdat 80 procent van de ambtenaren de tekstverwerker zelf nauwelijks direct gebruikt. Administratieve software genereert met behulp van het officepakket automatisch een document.

Gegoochel met cijfers

Toch is het maar de vraag of de besparing werkelijk zo groot is, omdat het onderzoek rekent met standaard licentieprijzen, die 160 euro duurder zijn dan het raamcontract dat de VNG met Microsoft heeft. De uiteindelijke besparing zou daardoor zo'n 110.000 euro lager uitkomen.

Gijtenbeek erkent dit en wijst erop dat in de quick scan is afgegaan op de gegevens die de cit-afdeling van de gemeente Schiedam heeft aangeleverd. "Daar werd op de vraag of er prijsafspraken en kortingen zijn, ontkennend geantwoord." Ondanks het verschil wijst Gijtenbeek erop dat de besparing nog altijd in de tonnen loopt en dat dat zo blijft. "Zelfs al blijkt het sjablonen maken meer tijd te kosten dan geschat."

Microsoft erkent dat de licentiekosten een forse besparing kunnen zij, maar benadrukt dat bij een overstap er nog altijd veel verborgen kosten zijn die 'lastig in kaart te brengen zijn'.