In het gigantische boekenscanproject van Google worden ook Nederlandse werken gedigitaliseerd. Nederlandse auteurs en rechthebbenden vallen dus ook onder de schikking die Google in oktober 2008 heeft getroffen met auteursrechthouders. Schrijvers of andere rechtenhouders hebben tot 4 september 2009 de tijd om bezwaar te maken tegen de boekenschikking.

Hoeveel Nederlandse boeken inmiddels in totaal zijn ingescand, kan de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) niet met zekerheid zeggen. "Lira beschikt alleen over informatie van de bij haar aangeslotenen auteurs. Daaruit blijkt dat een klein percentage van werken van deze auteurs reeds door Google zijn gedigitaliseerd. Lira kan voor deze aangeslotenen schadevergoedingen gaan claimen voor het illegaal gebruik door Google in het verleden (de zogenaamde Cash Payments), mits de digitale rechten zijn overgedragen aan Lira", laat een woordvoerder weten.

Schadeclaims

Het gaat hierbij om boeken waar auteursrecht op rust maar die niet meer worden herdrukt. "Als aangesloten auteurs of rechthebbenden dat niet willen, dan kunnen ze nog zelfstandig schadeclaims bij Google indienen."

In de schikking staat ook dat Google gratis previews mag laten zien ('snippets'), waarbij Google 63 procent van de advertentie-opbrengsten van de previews afdraagt aan de rechthebbenden. Over het toestaan van deze zogeheten 'Display' is Stichting Lira zich nog aan het beraden. "We willen goed nagaan wat daarvan de implicaties zijn, voordat we een beslissing nemen namens de bij ons aangesloten rechthebbenden", zegt een woordvoerder.

Opt out

Rechthebbenden kunnen bezwaar maken tegen de boekenschikking via een zogeheten opt out. Stichting Lira vindt het jammer dat Google een opt out gekozen heeft. "Men voor een voldongen feit wordt gesteld. Dit houdt in dat als auteurs niets doen, hun werken automatisch vallen onder de settlement, hetgeen bezwaarlijk kan zijn als auteurs dat niet willen, of indien er bijvoorbeeld toch nog exploitatiemogelijkheden voor auteurs zijn, ook al zijn hun werken “out of print”.

Deze week werd bekend dat de Europese Commissie op 7 september met copyrightinstanties van de lidstaten gaat praten over de Google Books-schikking. Een EC-woordvoerder laat persbureau AP weten dat Brussel de mening van Europese uitgevers, auteurs en consumenten wil horen om zo een voorlopige conclusie te trekken over Google's boekenproject. Het is onduidelijk of de deadline voor de opt out (4 september) verlengd wordt door het Europees-overleg (7 september).