Dit blijkt uit een NIPO-onderzoek over de kwaliteit van de dienstverlening van Kennisnet. Het onderzoek is in samenwerking met Stichting ICT op school uitgevoerd in opdracht van de gebruikersgroep Kennisnet voortgezet onderwijs. Over het algemeen zeggen de scholen `redelijk tevreden' te zijn over de kwaliteit van de connectie. Er wordt echter ook aangegeven dat de huidige verbinding wellicht voor het komende schooljaar niet meer voldoende zal zijn. Meer kritiek hebben de scholen op de communicatie tussen nl.tree en de scholen. Deze zou vaak moeizaam verlopen. NL.tree is het bedrijf dat de scholen op het breedbandnetwerk aansluit. Scholen weten onvoldoende waar ze aan toe zijn en met welke instanties ze te maken hebben, zo is de kritiek. Ook over de helpdesk zijn de ondervraagden kritisch. Ze zijn weliswaar klantvriendelijk, maar de dienstverlening wordt als weinig deskundig beoordeeld. Op de scholen zelf is vaak te weinig specifieke ict-kennis aanwezig. "Er is, waarschijnlijk noodgedwongen, op veel scholen geen duidelijke scheiding tussen de onderwijskundige co├Ârdinatie en het technisch beheer van hardware, software en netwerk", zo stellen de onderzoekers. Zowel Kennisnet als nl.tree zeggen in een reactie tevreden te zijn met de resultaten van het onderzoek. Toch is het volgens beide partijen van belang om de dienstverlening op korte termijn `verder te optimaliseren'. Halverwege dit jaar moeten alle 12.000 scholen - maar ook diverse onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en contentleveranciers - aangesloten zijn op het beveiligde en beheerde netwerk van Kennisnet.