Afgelopen jaar bepaalde de rechter Dale Kimball dat Novell en niet SCO het auteursrecht op de originele UNIX-broncode en afgeleide code heeft. Het gevolg was dat SCO een rekening oplopend tot 20 miljoen dollar aan onbepaalde royalties tegemoet kon zien. Het bedrijf verkeert intussen in surseance van betaling (Chapter 11); een vierdaagse rechtszitting moet nu bepalen hoeveel royalties SCO daadwerkelijk aan Novell moet betalen.

SCO klaagde IBM in 2003 aan, omdat ze van mening waren dat het bedrijf ongeoorloofd broncode van UNIX had gebruikt. Als verkoper van UNIX klaagde SCO ook andere Linux-aanbieders aan, maar werd in het ongelijk gesteld door de rechtbank. In de huidige rechtszitting, die tot volgende week duurt, komt alleen ter sprake welke royaltyvergoeding SCO aan Novell moet betalen. Novell heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gezegd dat het niet van plan is om royalties af te dwingen bij andere Linux-gebruikers of -aanbieders.

Geen verschil

Tijdens de rechtszitting verklaarde SCO's senior vice president Chris Sontag dat er inderdaad UnixWare-code in Linux aanwezig zou kunnen zijn, maar vervolgt: "Ik heb die analyse nooit gedaan, nooit een dergelijke analyse gezien". CEO Darl McBride was meer overtuigd van bewijzen: "Linux is een kopie van UNIX, er is geen verschil". Ook beweerde McBride opnieuw dat SCO eigenaar is van de rechten op UNIX en dat veel programmeurs die aan Linux hebben bijgedragen van oorsprong UNIX-ontwikkelaars waren. Volgens McBride heeft SCO bewijs dat System V in Linux aanwezig is, waarmee hij de indruk wekt over informatie te beschikken die Sontag niet kent.

SCO probeerde tijdens de rechtszitting het belang van eerdere versies van SVRX te bagatelliseren. Verder is SCO van mening dat Novell niet de aangewezen partij om royalties van SCO te claimen. Klanten zoals Sun en Microsoft, die licenties van SCO hebben gekocht terwijl deze daartoe blijkbaar niet gerechtigd was, zouden het bedrijf rechtstreeks moeten aanklagen. Maar die kans is klein, aangezien er bij SCO weinig meer te halen valt. De nu lopende rechtszaak is overigens klein in vergelijking met de claim die SCO bij IBM heeft neergelegd: daarin eist SCO 5 miljard dollar van Big Blue.