Volgens de uitspraak van rechter Dale Kimball bezit SCO geen auteursrecht op Unix en Unixware. Wel heeft het bedrijf rechten op de software die ze later ontwikkelden.

De uitspraak is belangrijk omdat het bedrijf claimt dat onderdelen van Unix in de kernel zouden zitten en dat IBM hiervoor verantwoordelijk is. Tot op de dag van vandaag weet de open-sourcegemeenschap nog niet waar SCO precies op doelt.

"SCO is verplicht de vrijwaring van Novell te erkennen in de zaak tussen SCO, IBM en Sequent", schrijft Kimball in zijn oordeel van 102 pagina's. Voor SCO betekent dit niet dat de zaak nu helemaal ten einde is. Al lijkt het bedrijf bij de grootste claims geen kans te maken, toch staan er nog wat kleinere punten open.

De rechter stelt ook vast dat gelden die Sun Microsystems en Microsoft hebben betaald, gedeeltelijk aan Novell toebehoren en dat deze ten onrechte zijn afgedragen.

Donkere tijden

Terwijl de zaak tegen IBM nu lastig is geworden, heeft Big Blue nog wel zaken tegen SCO lopen die voorlopig niet van tafel zijn. "SCO heeft weinig meer te winnen bij IBM en Novell, maar nog wel heel veel te verliezen", betoogt Peter Roozemaal, deskundige en beheerder van Groklaw [http://www.groklaw.net], een weblog dat de zaak sinds de eerste dag volgt.

Groklaw was, samen met diverse bedrijven die Linux gebruiken, waaronder Red Hat, één van de partijen die door SCO ook juridisch zijn aangesproken.

Roozemaal is teleurgesteld over de gemiste kans van SCO om een betere Linux-distributie te maken in plaats van de rechten. "Als je naar de historie van Caldera Linux kijkt, dan was dat best een redelijke versie. In combinatie met de mogelijkheden van SCO Unix was daar best iets moois van te maken", verzucht hij.

Ondertussen geeft SCO de moed niet op. Het bedrijf leest in de uitspraak dat zij niet alles verloren hebben en zoeken naar mogelijkheden de zaak alsnog voort te zetten. De zaak is belangrijk voor het bedrijf omdat niet alleen de mogelijke winst groot is, maar ook de beurskoers sterk fluctueert op basis van het verloop van de zaak.