De rechter in de staat Utah schaarde zich eind vorige week achter eerdere vonnissen die stellen dat er geen sprake is voor auteursrechtschending, smaad en contractbreuk, zoals SCO claimt. SCO heeft niet het auteursrecht op de originele Unix-broncode en afgeleide code, luidde andermaal het oordeel (PDF).

Het nieuwe vonnis voorkomt ook dat SCO opnieuw bepaalde aanklachten kan inbrengen in toekomstige hoger beroepen, meldt Computerworld. Vorig jaar bepaalde de rechter ook dat SCO zeker 20 miljoen dollar zou moeten betalen aan Novell vanwege onterecht ontvangen van royalty's. SCO verkeert in surseance.

Rechter volgt visie Novell

De nieuwe beslissing wordt gezien als een nieuwe nederlaag voor SCO, dat nog wel in beroep kan gaan. Maar volgens juristen heeft het bedrijf weinig kans meer. Jurist Pamela Jones, die de zaak tussen SCO en Novell al jaren op de voet volgt, noemt het vonnis een slag voor SCO. Het oordeel komt volgens haar erg overeen met de visie van Novell.

Juridische strijd

SCO heeft al diverse rechtszaken verloren in zijn jarenlange strijd met Novell. SCO spande eerder ook een zaak aan tegen IBM over vermeend auteursrechteninbreuk voor het gebruik van Unix, maar de rechter oordeelde daarover ook in het nadeel van SCO. Het bedrijf blijft echter stug volhouden dat Linux 'een kopie van Unix' was.

Microsoft vs Linux

SCO is niet het enige bedrijf dat volhoudt dat Linux inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Microsoft heeft meermalen dreigementen geuit dat het een vergoeding wil omdat Linux talloze patenten van Redmond zou schenden. Microsoft heeft de claims tot nog toe nooit hard gemaakt.

Extra pikant is dat Microsoft via een investeringsvehikel BayStar geld zou hebben gepompt in SCO om zijn juridische kruistocht tegen Novell en IBM te kunnen voortzetten. Microsoft heeft betrokkenheid bij SCO altijd ontkend.