De verkiezingen worden gehouden op 7 maart. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming verlenen voor het gebruik van de stemcomputers, zo schrijft de Automatiseringsgids.

De Sdu-stemcomputers werden voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 22 november 2006 afgekeurd door minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing. Uit onderzoek van de AIVD was gebleken dat de Sdu-stemcomputers straling afgeven die op een afstand van tientallen meters op te vangen is. Op die manier kon het stemgedrag van de kiezer door derden worden gevolgd.

Als direct gevolg moest men in diverse gemeentes, waaronder de gemeente Amsterdam, weer met het rode potlood stemmen.

De AIVD heeft nu vijf variaties getest om het stralingsprobleem op te lossen. Eén van deze variaties blijkt de straling dusdanig te reduceren dat het restrisico aanvaardbaar is.