Op dit moment is het wettelijk verplicht om internetgegevens een jaar lang op te slaan. Dat is vastgelegd in een wet die in 2009 werd goedgekeurd door de Eerste Kamer, op voorwaarde dat de dataretentie voor internetgegevens teruggebracht zou worden van één jaar naar zes maanden. Dit werd toegezegd door de toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

Beslissing uitstellen

Tot op heden is deze reparatiewet nog steeds niet goedgekeurd door de Tweede Kamer, dit tot ergernis van de Eerste Kamer. "Wij zitten al een flinke tijd te wachten", zegt de woordvoerster van de Senaatscommissie Veiligheid en Justitie. Volgens haar zou de commissie het goed vinden als de Tweede Kamer eens wat vaart zou zetten achter het goedkeuren van de reparatiewet. "Zolang wij niet weten wat de Tweede Kamer beslist kunnen wij hier niet zoveel mee."

De goedkeuring van de reparatiewet is onder andere uitgesteld omdat het onderwerp controversieel is verklaard tijdens de demissionaire periode van het vorige Kabinet. Vervolgens is de beslissing telkens terechtgekomen op de langetermijnagenda van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Hierdoor werd een beslissing steeds vooruit geschoven. Dat is vooral vervelend voor internetondernemers die niet weten waar ze aan toe zijn en mogelijk teveel kosten maken voor het nu nog verplicht een jaar lang opslaan van internetgegevens.

Plenair behandeld

Uit navraag van Webwereld blijkt dat de Tweede Kamercommissie het stuk inmiddels heeft afgehandeld. Dat betekent dat de "aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie", zoals het stuk officieel heet in de week van 26 april plenair wordt besproken in de Tweede Kamer. Tenzij de reparatiewet ook ditmaal weer wordt opschoven want ook plenair staat het, nog steeds, op de langetermijnagenda.

Het is ook nog niet zeker of de wetsverandering automatisch wordt goedgekeurd, dus als hamerstuk mee wordt genomen door de Tweede Kamer. Er kan namelijk ook nog over gedebatteerd worden. De kans dat de reparatiewet er niet doorkomt is vrij klein, aangezien alleen CDA en PVV waarschijnlijk voor een langere bewaartermijn zijn. Ook de VVD zou mogelijk nog met een langere bewaarplicht kunnen instemmen.

Nieuwe Eerste Kamer

Dan zou er een Kamermeerderheid zijn. Ook dat hoeft niet veel uit te halen. In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer wel nog dezelfde samenstelling als ten tijde van de goedkeuring van de wet.

Als de reparatiewet in gewijzigde vorm zou worden voorgelegd aan de Senaat zou die het voorstel op dit moment dus weer terugsturen naar de Tweede Kamer. Dat kan uiteraard veranderen als er een nieuwe Senaat wordt geïnstalleerd. De verkiezingen daarvoor zijn op 23 mei dit jaar, de nieuwe Eerste Kamer wordt dan op 7 juni geïnstalleerd.