"Helaas was de crash dusdanig hevig dat alle mail verloren is gegaan. Er was volgens onze technici geen manier om de mail te herstellen. Onze excuses voor dit ongemak", luidde de tekst van het korte mailtje dat klagende gebruikers van Freemail ontvingen. Volgens Margaret van Kempen, woordvoerder van Tiscali (eigenaar van Freemail), zijn enkele duizenden Freemail-gebruikers hun e-mail kwijtgeraakt. "Freemail probeert de klanten over zes verschillende servers te verdelen. Door de crash zijn de gebruikers die op één van die server zitten, hun mail kwijtgeraakt." "Freemail is een Hotmail-achtige dienst", legt Van Kempen uit. "Bij Hotmail gaat ook wel eens wat mis. Mensen gebruiken Freemail voornamelijk voor vluchtige e-mails. Internetters die willen dat hun e-mail goed geregeld is, kiezen voor een andere dienst. Freemail kijkt natuurlijk wel hoe dit probleem in de toekomst kan worden voorkomen." Freemail is niet aansprakelijk voor de verloren gegane mail. In de algemene voorwaarden van de e-maildienst staat: "Noch Freemail, noch haar aandeelhouders, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Freemail."