Anderhalve week geleden hadden de mensen van [email protected] gedurende 24 uur de volledige beschikking over de Arecibo-telescoop, de grootste radiotelescoop ter wereld. Signalen waarvan bij eerdere bestudering was vastgesteld dat ze wel eens op het bestaan van buitenaardse intelligentie zouden kunnen duiden, werden opnieuw onder de loep genomen. Met de telescoop in Puerto Rico werden meer gegevens verzameld over 166 ' veelbelovende signalen'. Zonder succes: de wetenschappers hebben geen sporen van buitenaardse wezen gevonden bij de nadere analyse, zo meldt BBC News. De komende weken zullen ze echter, met hulp van de bij [email protected] aangesloten vrijwilligers, nogmaals goed naar alle verzamelde data kijken.