Stephen Michael Cohen heeft het federaal beroepshof ingeschakeld en gevraagd om de zaak te herzien. Hij wil het beheer over de site terug. In november van het vorige jaar bepaalde de Californische rechter James Ware dat Cohen de site terug moest geven aan Gary Kremen. Hij was degene diegene die sex.com in 1994 vastlegde. Kremen raakte het domein kwijt aan Cohen. Cohen had het domein vijf jaar geleden met een vervalste verklaring in handen had gekregen. Cohen wil nu dat het federale hof zich buigt over de uitspraak van rechter Ware. De advocaten van Cohen hebben tot 17 januari de tijd om met redelijke argumenten te komen in het voordeel van Cohen. Wanneer de rechter opnieuw uitspraak doet in deze zaak is niet bekend. Cohen zit nog met een schuldenlast van 25 miljoen dollar. Hij moet dit bedrag aan schadevergoeding betalen. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de inkomsten die hij heeft gegenereerd gedurende de periode dat hij sex.com onrechtmatig in bezit had. Cohen wil dat de rechter die boete ook opnieuw in overweging neemt omdat hij dat bedrag –naar eigen zeggen- niet heeft.