Met zo'nbemiddeling (een zogeheten 'mediation') kan een geschil geslecht worden zonder tussenkomst van een rechter of een geschillenbeslechter. Een expert van SIDN helpt een domeinruzie achter gesloten deuren op te lossen. Dit kan de strijdende partijen tijd, publiciteit en geld (juridische kosten) besparen.

De bemiddeling is een uitbreiding van de al sinds 2008 bestaande Geschillenregeling. Daarbij laat de SIDN een geschil beslechten door externe specialisten in te huren op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. "De mediation moet het vooral laagdrempeliger maken, zodat mensen niet meteen juridische kosten hoeven te maken", zegt Maarten Simon, hoofdjurist bij de SIDN.

Kosten

Mediation vindt plaats nádat de beklaagde een verweerschrift heeft ingediend. "Als de mediation niet succesvol is, dan betaalt SIDN de kosten. Als de partijen er wel uit komen, dan zitten de kosten in de oplossing." De inhoud van deze bemiddeling zal op een later moment in een procedure niet worden verstrekt aan een geschillenrechter.

Algemeen directeur Roelof Meijer van de SIDN vertelt dat de uitgever van het .uk-domein ook bemiddelt in domeingeschillen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem wordt meer dan de helft van de zaken waarin mediation wordt toegepast ook daadwerkelijk opgelost. "Ik ben ervan overtuigd dat de invoering van mediation ook voor .nl-domeinhouders in veel gevallen uitkomst zal bieden."

Notice-and-Take-Down

De SIDN heeft in een ander persbericht verduidelijkt wat precies haar verantwoordelijkheid is in de al in 2008 overeengekomen Gedragscode Notice-and-Take-Down. Dat biedt een procedure voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige en strafbare inhoud op websites. SIDN was een van de initiatiefnemers van die gedragscode.

In de Gedragscode Notice-and-Take-Down is de rol van de SIDN zeer beperkt. "Maar er kunnen zich gevallen voordoen dat de hosting in Rusland zit, en dat er vanuit Nederland geen actie mogelijk is. Dan kunnen wij als SIDN de registratie van het .nl-domeinnaam doorhalen", zegt Maarten Simon van SIDN. Er zijn volgens hem vooralsnog geen gevallen geweest waar dit nodig was.

Verstrekken whois-gegevens

Ook heeft de SIDN de procedure aangepast bij bij het verstrekken van gegevens van de aanbiedende partij bij melding van een klacht. Omdat het SIDN vanaf eind dit jaar minder whois-gegevens van domeinhouders publiceert op de website, zal de stichting als contactpersoon optreden bij informatieverzoeken. De SIDN kan nog niet vertellen vanaf welke datum de whois-gegevens beperkt worden.