Andere domeinen die vrijkomen, zijn bijvoorbeeld domain.nl, bv.nl, uucp.nl, moslims.nl, vreemdelingendienst.nl, beeldhouwers.nl en europarlement.nl. Het zijn domeinen die om uiteenlopende redenen eerder niet op de markt zijn gebracht. Provider Byte heeft op zijn site de lijst met de 44 domeinen gezet.

Vanaf volgende week verstrekt de SIDN meer informatie over de loting. "Op 26 mei start de inschrijving voor de verloting", vertelt Ben Geerlings, woordvoerder van de SIDN. "We willen eerst nog de deelnemers (providers en andere bij de SIDN aangesloten bedrijven) informeren." Dat gebeurt onder meer via een krantenadvertentie.

Het is niet voor het eerst dat de SIDN een aantal geblokkeerde domeinen vrijgeeft. In 2002 werden al eens meer dan tweehonderd domein verloot. Dat waren voornamelijk 'generieke' domeinnamen, zoals journalisten.nl en makelaars.nl.

Nog steeds is het niet mogelijk om alle domeinnamen aan te vragen. "Het gaat daarbij om namen met heel lelijke woorden. Maar ook het domein nl.nl geven we niet vrij", zegt Geerlings.