Gisteren uitten vertegenwoordigers van een aantal grote domeinbedrijven flinke kritiek op het functioneren van SIDN, de stichting die is belast met de uitgave van alle .nl domeinen. Dit naar aanleiding van vermeende onregelmatigheden bij de lancering van de numerieke domeinen twee weken geleden. Hierbij slaagden enkele bedrijven, in het bijzonder MijnAlbum.nl, erin met een batterij mailservers het gros van de meest gewilde domeinen 'weg te kapen'.

Tot groot chagrijn van veel andere partijen die achter het net visten. De landrush moet over, zo eiste onder meer branchevereniging ISPConnect, dat een aantal veelal kleinere hosters vertegenwoordigd.

Bovendien hekelen veel domeinbedrijven de eigengereidheid van SIDN en de doofheid voor kritiek uit het veld, die al jaren structureel zou zijn. Een aantal van hen roept daarom op tot reorganisatie of zelfs opheffing van de SIDN.

Volgende keer beter

Roelof Meijer, directeur van SIDN, is over de gang van zaken rondom de landrush niet tevreden. "Er zijn een aantal dingen gebeurd waarvan wij zeggen van, nou, de volgende keer gaan we proberen om maatregelen te treffen om te voorkomen dat zich dat herhaalt."

Specifiek gaat het hier om het beperken van het aantal ip-adressen van waaruit een deelnemer aanvragen kan inschieten. Meijer verklaart de keuze om dat niet te doen met 'druk uit het veld' en geluiden dat het wel zou meevallen met de stormloop.

Verkeerde afweging

"Vanuit het tussenpersonenveld komt behoorlijk wat druk om niet met al te veel beperkende maatregelen te komen. Ze willen zo min mogelijk regeltjes en zeggen: vertrouw op de markt en het eerlijk gedrag van deelnemers. Dat is een tegenstelling. Als het dan mis gaat krijgen we om onze oren dat we te weinig maatregelen hebben genomen."

De SIDN heeft dus wel overwogen het aantal ip-adressen per tussenpersoon te beperken, maar heeft besloten dat dat niet nodig was. Meijer heeft daar spijt van: "Achteraf gezien betreur ik dat we die afweging zo hebben gemaakt. Met een beperking van het aantal ip-adressen hadden we minder problemen gehad dan nu. "De volgende keer zullen we een beperking hanteren van het aantal IP-adressen van waaruit een tussenpersoon aanvragen kan inschieten."

Landrush niet opnieuw, wel mogelijke maatregelen

Maar dat er bedrijven gebruik (of misbruik) hebben gemaakt van het e-mailregistratiesysteem is voor Meijer geen reden om de landrush opnieuw te doen. "Áls we zouden constateren dat partijen zijn zich hebben misdragen dan is dat nog steeds geen reden om domeinen af te nemen van partijen die zich níet hebben misdragen. Het volledig overdoen van de landrush is naar alle eerlijkheid geen optie. Daar is ook geen aanleiding voor."

Wel laat hij expliciet de mogelijkheid open om eventueel domeinen te 'confisqueren' van individuele partijen. "Als er partijen zouden zijn waarvan duidelijk is dat ze misbruik hebben gepleegd, dan zou dat een optie kunnen zijn", aldus Meijer. Over concrete bevindingen en mogelijke maatregelen wil hij vooralsnog niets kwijt. De stichting komt later deze week met een gedetailleerd evaluatierapport.

Tegengestelde belangen

Over de kritiek dat de SIDN niet luistert naar deelnemers is Meijer 'uitermate ongelukkig'. "Vooral ook omdat we weten dat dat niet het geval is. We hebben juist de afgelopen jaren heel veel energie gestoken om die relatie met onze klanten nauwer te maken. Door accountmanagement, klantendagen, ik zelf spreek regelmatig met partijen, en we doen consultaties over nieuwe diensten."

De SIDN-directeur vindt bovendien veel van de verontwaardiging op z'n organisatie enigszins gratuit. "Er is altijd wel een groep als die ergens ontevreden over is. Soms wordt er ook wel makkelijk aan voorbij gegaan dat er verschillende belanghebbenden zijn bij het werk dat SIDN doet. Ook domeinhouders hebben een rol, we kunnen niet altijd doen wat onze tussenpersonen willen. "Het ene moment is de ene groep ontevreden, het andere moment is een andere groep ontevreden."

Geen monopolie

Verrassend genoeg vindt Meijer dat de deelnemers niet tot 'het SIDN-monopolie veroordeeld zijn'. Dergelijke sentimenten komen namelijk vooral naar boven omdat het .nl domein zo succesvol is, zo stelt hij. "En dat is voor een belangrijk deel de verdienste van SIDN." Van een monopolie wil Meijer dan ook niets weten. "Er is wel degelijk keus, partijen kunnen ook voor een .eu domein kiezen?"

De door sommige bepleitte regulering werkt dan ook alleen maar verstikkend, want bij staatsgereguleerde registry's is de nationale extensie veelal van ondergeschikt belang, zo argumenteert Meijer. "Kijk maar in de landen om ons heen. In Frankrijk, in Spanje, in Noorwegen, waar het sterk gereguleerd is heeft de countrycode een veel kleiner marktaandeel."

Prijzen dalen juist

Met de veelgehoorde klacht dat de .nl tarieven stijgen in weerwil van internationale trends is Meijer het hartgrondig oneens. "De tarieven zijn sinds het begin van SIDN alleen maar omlaag gegaan, ze behoren tot de laagste in de markt. Bij bijvoorbeeld .com gaan de prijzen omhoog, die zitten op een hoger prijsplan dan wij."

Dat de SIDN te veel activiteiten zou ontplooien buiten het domeinbeheer vindt Meijer een zaak van SIDN zelf. "Ik bemoei me ook niet met de maatschappelijke activiteiten van tussenpersonen. Als de SIDN in de maatschappij een bepaalde rol wil vervullen, dan bepalen we dat zelf."

Bovendien is bijvoorbeeld de ip-communicatiedienst ENUM, die binnenkort van start gaat, min of meer in opdracht aan de SIDN gegeven, zo stelt Meijer: "Er is een nadrukkelijke vraag vanuit de overheid en vanuit de sector gekomen om dit op te pakken, en dat hebben we gedaan."