Dat stelt de SIDN in een reactie op een uit juli daterende kabinetsnota over het functioneren van de organisatie. In de `Nota Toetsing werkwijze Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)' meldt het kabinet nieuwe wetgeving voor te bereiden over de verhouding tussen de overheid, de SIDN en de overkoepelende ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers). De plannen van het kabinet zijn gebaseerd op een aantal `principles' die door de Government Advisory Committee (GAC) aan de ICANN ter advies zijn voorgelegd. De GAC is een adviescommissie van overheidsvertegenwoordigers uit diverse landen. De voorgelegde `principles' gaan voor een groot deel over de `driehoeksverhouding' die de GAC zou wensen tussen bovengenoemde partijen: de overheid, de nationale registry (in Nederland de SIDN) en de ICANN. Het kabinet is met de `principles' in het achterhoofd begonnen aan nieuwe wetgeving, maar volgens de SIDN kunnen die plannen van tafel. `Uit de contractonderhandelingen' van de ICANN en een groot aantal registries zou inmiddels zijn gebleken dat de driehoeksverhouding die de GAC wenst niet nodig is. De SIDN acht de plannen van het kabinet dan ook `prematuur'. Het `ontgaat' de organisatie welk probleem met de nieuwe wetgeving zou moeten worden opgelost. Verder is het de SIDN niet duidelijk hoe de `co-regulering' waarvan in de nota wordt gesproken eruit zou moeten zien. Volgens de organisatie heeft de overheid momenteel al voldoende mogelijkheden om de SIDN `bij de les te houden'.

Geen schaarste .nl-domeinen

De organisatie zet verder kanttekeningen bij het onderzoek dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil doen naar schaarste bij .nl-domeinnamen. Van schaarste is volgens de SIDN geen sprake. Met 660.000 .nl-domeinen zou er nog voldoende ruimte zijn om nieuwe domeinnamen vast te leggen. De SIDN wijst er ter vergelijking op dat er 25 miljoen .com-domeinen zijn vastgelegd, 4,8 miljoen .de-adressen en 2,8 miljoen .co.uk-adressen. Bovendien is het aantal aanvragen voor .nl-domeinen flink teruggelopen, aldus de SIDN. In juni vorig jaar worden er nog 59.000 domeinnamen aangevraagd, in augustus van dit jaar was dit aantal gedaald tot 10.000.