Dinsdag werden deze plannen aangekondigd door de SIDN, de stichting die sinds 1996 alle .nl domeinnamen uitgeeft. Eind februari wordt de regeling formeel ingevoerd.

Domeinkapers

Een groot deel van de domeinregistraties vindt plaats door mensen die verwachten dat er in de (nabije) toekomst belangstelling zal ontstaan voor een bepaalde domeinnaam. Deze namen worden dan alvast vastgelegd in de hoop dat deze later verkocht kunnen worden aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties, tegen een doorgaans hoge prijs. De nieuwe regeling waarmee SIDN komt zou deze vorm van domeinkaping tegen moeten gaan en een gang naar de rechter kunnen voorkomen.

Juridisch niet bindend

De geschillenregeling zal niets veranderen aan het registratieproces van SIDN, maar zal aangesproken worden wanneer er een conflict ontstaat omtrent het eigendomsrecht van een domein. Wanneer een registrant ervoor kiest gebruik te maken van de geschillenregeling, dan zal het geschil volgens SIDN "worden beslecht door erkende, onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten." Hoewel de uitkomst van de regeling juridisch niet bindend is, geeft het wel aan wie de rechtmatige eigenaar zou moeten zijn van een domein, hetgeen bij een eventuele rechtszaak van belang kan zijn.

Domeinschaarste

Volgens Roelof Meijer, Algemeen Directeur van SIDN is een dergelijke maatregel noodzakelijk omdat schaarste onder .nl-domeinen toeneemt en een bepaalde vorm van bescherming noodzakelijk is: "Met de introductie van de nieuwe geschillenregeling volgen we een advies op dat de lokale internetgemeenschap heeft gegeven tijdens het Domeinnaamdebat 2006. Deze regeling heeft een aantal grote voordelen boven de huidige arbitrageregeling."

"Zo is de geschillenregeling van toepassing op alle .nl-domeinnamen en hun houders en biedt de regeling bredere grondslagen dan alleen intellectuele eigendomsrechten als merken en handelsnamen. Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe geschillenregeling bij zal dragen aan de kwaliteit van het .nl-domein", aldus Meijer.

De geschillenregeling is nieuw voor Nederlandse domeinen, maar niet uniek. Voor domeinnamen die eindigen op .com, .net of .org bestond een dergelijke geschillenregeling al.