De Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland ( SIDN) heeft donderdag in Utrecht de aftrap gegeven voor een nationaal Domeinnaam Debat. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over kwesties die met .nl-domeinen hebben te maken. Een van de belangrijkste thema's is het oplossen van geschillen rond domeinnamen. Nu stappen partijen die in conflict zijn nog naar de rechter, maar de SIDN wil een geschillencommissie instellen. Deze commissie moet gemodelleerd worden naar voorbeeld van de WIPO, de VN-organisatie die uitspraak doet over .com-domeinen. Vandaar dat David Muls van de WIPO zitting heeft in het projectteam Domeinnaamdebat. "Om bij een domeinconflict naar de rechter te stappen, is een veel te zware stap", zo zegt Muls. "Bovendien is het erg duur voor de partijen." Vandaar destijds de oprichting van de WIPO, dat sinds 1999 ongeveer 5000 domeinnaamconflicten in behandeling heeft genomen. In zo'n 80 procent van de gevallen werd de merkhouder hierbij in het gelijk gesteld. Particuliere domeinen
Een ander belangrijk punt op de agenda is de kwestie persoonsdomeinen. Boudewijn Nederkoorn – voorzitter van de SIDN – geeft toe dat deze tot nu toe niet succesvol zijn. Tot op heden zijn er slechts 556 persoonsdomeinen uitgegeven (zoals www.jansen.123.nl), tegen bijna 600.000 'gewone' domeinnamen. "Er lijkt weinig behoefte aan persoonsdomeinen te zijn zoals die er nu uit zien", zegt Nederkoorn. "Een naam met een cijfer erin wordt waarschijnlijk weinig sexy gevonden." In Duitsland zijn particuliere domeinen overigens wel een succes, reden voor de SIDN om de huidige vorm in heroverweging te nemen. Wellicht dat in de toekomst ook particulieren gewoon www.jansen.nl kunnen registreren. Sommige bedrijven bieden deze mogelijkheid overigens via een omweg al wel. Nadeel is dan dat de naam in het bezit komt van de provider, en niet van de particulier. Privacy
Ook wil de SIDN een discussie over de openbaarheid van gegevens van particulieren die een naam registreren. Overwogen wordt om de persoonsgegevens af te schermen en deze alleen bij een eventueel conflict beschikbaar te stellen. "Aan de ene kant wil je dat alle gegevens openbaar zijn, aan de andere kant wil je de privacy van particulieren respecteren", zo schetst jurist Wolter Wevers Bettink – ook commissielid – het probleem. Het laatste aandachtspunt bij het debat is de vraag of .nl-domeinen wellicht ook moeten worden opengesteld voor bedrijven en personen van andere landen behalve Nederland binnen de EU. Bij Belgische domeinen is deze stap bijvoorbeeld al genomen. Alle reacties die op www.domeinnaam.nl binnenkomen, worden beoordeeld en dan – indien van toepassing – op de site gepubliceerd. Hierna zal de adviesraad zich erover buigen. Het eindrapport moet nog voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Hierin zullen aanbevelingen voor de SIDN komen te staan, bijvoorbeeld of er inderdaad een geschillencommissie moet komen en of particulieren een 'echte' domeinnaam mogen registreren.

Eerdere relevante berichten:
WIPO wil landen op één lijn krijgen met domeindisputen (20 februari 2001)
Commissie moet ruzies over domeinen beslechten (15 januari 2001)
Groeiende kritiek op particuliere domeinnamen (14 november 2000)
'Privacyschending door nieuwe domeinnamen' (30 oktober 2000)
Domeinen voor particulieren vanaf 15 november (27 oktober 2000)