Domeinpiraterij loopt uit de klauwen, schrijft XS4ALL in een digitaal pamflet dat geplakt is op www.lamespace.nl. Deze 'publieke schandpaal' dient als een aanklacht tegen 'deze wantoestanden'. XS4ALL roept de SIDN op het reglement voor domeinregistraties te herzien. Daarbij ziet de ISP het Amerikaanse model van ICANN als goed voorbeeld. Ook de Amerikaanse wet tegen cybersquatting heeft de goedkeuring van XS4ALL. De provider spreekt van een 'windhandel' in domeinnamen en 'louche bedrijven' die ongestraft onbeperkt domeinnamen kunnen registreren om die met flinke winst te verkopen. De namen NameSpace en Geldersch Beheer – twee grote Nederlandse domeinhandelaren - worden geen enkele keer genoemd. "Deze praktijk is schadelijk voor de ontwikkeling van internet in Nederland, en dient dan ook zo spoedig mogelijk verboden en strafbaar gesteld te worden", aldus XS4ALL in het pamflet. 'Ondoordacht' XS4ALL komt met tien punten waarop de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland actie zou moeten ondernemen. Bart Boswinkel, directeur van de SIDN, vindt het pamflet 'op sommige punten ondoordacht'. De betalingsregels voor domeinnamen die XS4ALL voorstelt zijn volgens Boswinkel 'slechter dan de huidige situatie'. XS4ALL wil dat het SIDN-lidmaatschap van de wanbetaler na zes maanden onherroepelijk wordt opgezegd. "Dat gebeurt nu al binnen drie maanden", zegt Boswinkel. "Wat XS4ALL op dit punt wil is een beetje bevreemdend." Rechter voldoet prima Voor afhandeling van disputen wil XS4ALL dat in Nederland richtlijnen en wetten worden ingevoerd vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. Specifiek noemt XS4ALL de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) van ICANN en de Anticybersquatting Protection Act (ACPA). Boswinkel ziet daar geen heil in. "Er zijn al voorzieningen in de Nederlandse wet. XS4ALL is voorbarig. Waarom zou je aparte regels invoeren terwijl de bestaande mogelijkheden nog niet zijn uitgeput." XS4ALL pleit ook voor wijziging van de vrijwaringverklaring die moet worden ondertekend bij aanvraag van een .nl-domein. In de verklaring moet komen te staan dat domeinen 'niet te kwader trouw' geregistreerd mogen worden. Boswinkel vreest dat de SIDN door een dergelijke uitbreiding van de verklaring betrokken wordt bij disputen. "Je komt dan bij allerlei arbitraire zaken terecht, dat willen we niet", aldus Boswinkel. Merknaam Dezelfde reden geeft Boswinkel voor het weerleggen van punt vier van XS4ALL. De Stichting zou in haar reglement moeten verbieden dat een domein wordt geregistreerd om een ander bedrijf schade te berokkenen, klanten te misleiden of anderszins verwarring te stichten met bestaande bedrijven, instellingen of organisaties. "Een domeinnaam is iets totaal anders dan een merknaam", zegt Boswinkel. "We hebben de koppeling van een domeinnaam met een merknaam juist losgelaten." De SIDN-directeur wil ook nog even kwijt dat XS4ALL ook aanwezig was op de vergadering van SIDN-leden en daar niets heeft laten blijken over haar zorgen om domeinkapers. Eerdere relevante berichten: Europese registratieorganen ruziën met ICANN (05 juli 2000) Grote merkhouders versus louche domeinboer (03 mei 2000) Worstelaars winnen eerste WIPO-zaak om domeinnaam (19 januari 2000) Huis van Afgevaardigden voor wet tegen domeinkaping (27 oktober 1999)