Daarmee is het eigen vermogen veel omvangrijker dan de jaaromzet van nog geen 20 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van SIDN, die gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel en is opgevraagd door ISPam, platform voor internet service providers. De winst over 2012 blijkt bijna een miljoen euro meer dan die over 2011.

Directeur Roelof Meijer schrijft in het jaarverslag dat het grote eigen vermogen nodig is om als buffer te dienen om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Volgens Meijer zullende kosten in de toekomst toenemen vanwege de groeiende bedrijfsomvang en de steeds hogere kwaliteits- en stabiliteitseisen. De kosten op jaarbasis zijn nu iets meer dan 14 miljoen euro.

Groei in registraties neemt sterk af

De woordvoerder van SIDN meldt dat het jaarverslag op 20 mei officieel wordt gepubliceerd, maar ISPam heeft zijn opgevraagde kopie inmiddels online gezet. Naast de financiële gegevens geeft SIDN ook cijfers over domeinregistratie.

Zo zijn er inmiddels al 1,3 miljoen met DNSSEC beveiligde domeinnamen in het beheer bij SIDN. De groei van het aantal geregistreerde .nl-domeinen neemt af doordat er steeds meer domeinen worden gesloten. De nettogroei daalde met 48 procent, In Duitsland (77 procent) en Groot-Brittannië (54 procent) is de daling van de groei groter.

Miljoen euro voor julileumfeestje

SIDN blijkt verder een miljoen euro te hebben uitgegeven vanwege het 15-jarige bestaan van de stichting en het 25-jarige bestaan van het .nl-domein. Webwereld heeft vragen uitstaan bij SIDN over de grootte van het eigen vermogen en de besteding van het miljoen euro aan de jubilea.