De rechtbank van Utrecht stelde vandaag Sijthoff in het ongelijk met zijn aanklacht tegen Wikimedia Nederland. Sijfhoff vond dat die groep verantwoordelijk was voor de inhoud van de lemma die gewijd is aan hem.

Wikimedia Nederland slechts fanclub

Dat was volgens internetjurist Arnoud Engelfriet een kapitale fout. "Er heeft de laatste tijd duidelijk in de media gestaan dat Wikimedia Nederland een soort fanclub is en niets te maken heeft met Wikipedia. Dus hij had bij voorbaat weinig kans."

Elly Waterman, voorzitter van Wikimedia Nederland, had eigenlijk geen ander vonnis verwacht. "De rechter heeft goed ingezien dat onze vereniging niets te maken heeft met de inhoud op Wikipedia. Voor buitenstaanders is dat soms moeilijk te begrijpen."

Ze denkt dat er met het vonnis eigenlijk weinig verandert. "We gaan gewoon door waar we mee bezig zijn. Pas als een individuele Wikipediaan aangeklaagd wordt vanwege de inhoud van een lemma, en die wordt dan ook daadwerkelijk veroordeeld, dan zal het eventueel pas mogelijk zijn dat de gebruiker de tekst moet aanpassen of verbeteren."

Hiermee bedoelt ze de schrijver van het lemma over Sijthoff, Jacob H., waarvan de identiteit onbekend is. "Als Sijthoff echt zou willen, zou hij Jacob kunnen aanklagen. Een anoniem iemand kan, met behulp van het internet en de politie, wel bekend worden."

Vervelend voor Sijthoff

Waterman gelooft niet dat de eerste Nederlandse rechtszaak tegen Wikipedia zal leiden tot meer zaken. "Ik heb geen glazen bol maar een zaak aanspannen werkt juist contraproductief. Het slaat terug op diegene die Wikipedia aanklaagt. Recentelijk speelde ook in Duitsland een soortgelijke zaak en die klager kreeg ook veel over zich heen. Ik vind het heel vervelend voor meneer Sijthoff maar door de zaak heeft hij alleen maar meer media-aandacht gekregen die hij juist niet wilde."

Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet had het kort geding van Sijthoff in eerste instantie al weinig kans van slagen. "Hij heeft de verkeerde partij gedagvaard. Hij richtte zich op Wikimedia Nederland dat op geen enkele manier verbonden aan Wikipedia. De Wikimedia Foundation, een partij uit de VS, heeft de encyclopedie onder haar beheer." En daarom ging de rechter niet in op inhoudelijke aanklacht van Sijthoff, dat er grievende en onjuiste teksten zouden staan op zijn lemma.

Niet juridisch onschendbaar

Dat houdt volgens Engelfriet niet in dat Wikipedia juridisch onschendbaar is. "Absoluut niet. Beheerders zoals de Wikimedia Foundation hebben een zogeheten zorgplicht. Als zij zoiets als smaad of onjuiste feiten constateren, moeten ze ingrijpen."

Maar de Amerikaanse stichting beoordeelt zaken volgens het Amerikaans recht. "Als Sijthoff besluit verder te gaan, dan moet hij zich richten op de Amerikaanse Foundation. Maar iets wat wij hier als smaad betitelen, zal in de ogen van de Amerikanen anders zijn. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in de Verenigde Staten."

Hoger beroep zinloos

Engelfriet denkt daarom dat het in beroep gaan tegen het vonnis dan ook weinig zin zal hebben. "De rechter stelde in het vonnis al dat de aanklacht niet goed is onderbouwd. Dus Sijthoff zal eerlijk gezegd weinig kans maken." Of er nog meer rechtszaken tegen Wikipedia zullen volgen kan hij niet zeggen. "Maar ik ben wel benieuwd naar de eventuele ontwikkeling van zaken die op basis van het Nederlands recht worden aangespannen en vervolgens via het Amerikaans recht worden beoordeeld."

Het is niet bekend of Bob Sijthoff in beroep gaat tegen de uitspraak. De advocaat van Sijthoff, Danny Lasschuit, was niet bereikbaar voor commentaar.