Schröder kwam niet zelf voor de arbitragecommissie van de WIPO (World Intellectual Property Organization) opdagen. De afdeling (pers)voorlichting van de Bondsrepubliek stuurde een afgevaardigde. De andere partij was onbereikbaar. De WIPO is de organisatie die uitspraken doet in geschillen rond domeinnamen. Volgens de Duitse regering behoort de naam kanzleramt.biz (kanselierfunctie) toe aan degene die die functie bekleedt. Bovendien beweerde de Duitse overheid dat het woord `kanzleramt' een afkorting is van `Bundeskanzleramt'. De regering maakt inmiddels ook al gebruik van de domeinnamen Kanzleramt.de en Bundeskanzleramt.de. Als de .biz-domeinnaam gebruikt zou worden voor een ander doel dan het informeren over de bondskanselier zou dat, volgens de Duitse woordvoerder, verwarring veroorzaken. De WIPO was het daar mee eens en wees de domeinnaam toe aan de Duitse bondsleider. De domeinnaam Kanzleramt.biz was tot voor kort vermoedelijk in het bezit van een in Amerika wonende Duitser met de naam Gerhard (Gary) Lauck. Wie de url Kanzleramt.biz intikte, werd doorgestuurd naar een site met propagandamateriaal voor de nazi's. In eerste instantie kon de WIPO niet eens achterhalen wie de eigenaar van de domeinnaam was. Bij registratiebedrijf eNom, waar Kanzleramt.biz was vastgelegd, werden de gegevens van de geregistreerde niet weergegeven. Het intikken van de url waarnaar die site doorverwees leverde meer resultaat op.