Het beroepshof oordeelde dat twee kranten uit de staat Connecticut (de New Haven Advocate en de Hartford Courant) niet in Virginia voor de rechter moeten verschijnen om enkele artikelen die op hun site zijn verschenen te verdedigen. Volgens het hof waren de artikelen – over de omstandigheden in een gevangenis in Virginia – niet gericht op de inwoners van die staat. De krantensite is volgens de rechter bedoeld voor de inwoners van Connecticut. Dat blijkt onder meer uit de lokale advertenties en de weersverwachting. De uitspraak is precies tegenovergesteld aan die van een Australische rechter. Die bepaalde vorige week dat de Amerikaanse, financiële nieuwsdienst Dow Jones zich in Australië moet verantwoorden voor een artikel. De Australische mijnmagnaat Joseph Gutnick beschouwt het betreffende stuk als 'smaad'. Terwijl de Amerikaanse rechter de nadruk legt op de plaats waar het artikel is geplaatst, kijkt de Australische rechtbank vooral naar de plaats waar het artikel mogelijk tot schade leidt.