Soms blijkt basale informatie nauwelijks vindbaar, zoals het telefoonnummer van de gemeente Rotterdam of de parkeertarieven bij de gemeente Groningen. Tilburg deed het nog het minst slecht. Tot deze conclusies komt [email protected] op basis van een gebruikersonderzoek. Voor het gebruikersonderzoek kreeg het publiekspanel van [email protected] tien vragen voorgelegd aan de hand waarvan de websites zijn beoordeeld. Op een vergelijkbare wijze beoordeelde ook een onderzoeker in deze burgertest de kwaliteit van de gemeentelijke websites vanuit het gezichtspunt van de burger. Gemeenten bieden volgens de onderzoekers weinig mogelijkheden om per e-mail of via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden, terwijl dit juist gemakkelijk te realiseren is. "De gemeenten plaatsten toch regelmatig deze informatie in huis-aan-huisbladen, waarom niet in een nieuwsbrief of actief op aanvraag per e-mail?", zo vragen de onderzoekers zich af. Concrete aanbevelingen worden ook gegeven. Zo zouden de websites moeten worden ontworpen vanuit het oogpunt van de bezoeker. "Uitgangspunt zou niet de structuur van de eigen organisatie moeten zijn, zoals nu vaak het geval is, maar bijvoorbeeld de concrete producten en diensten die aangeboden worden." [email protected] zet zich in voor verbetering van de digitale overheid. Het platform is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.