Dat heeft hoofdredacteur Jack Shafer toegegeven. Het ging om het dagboek van een zekere Robert Klingler, die naar eigen zeggen de Noord-Amerikaanse directeur van BMW was. Slate kwam in contact met de dagboekschrijver via het discussiegedeelte van de site, waar hij reageerde op een dagboek van een ander. Na een e-mailuitwisseling met een redacteur van Slate, besloot Klingler een dagboek bij te gaan houden voor het vooraanstaande online tijdschrift. Een van de e-mails van Klingler leek afkomstig van BMW. In het bericht vroeg de man of Slate in het vervolg met hem via zijn AOL-adres wilde mailen. Op die manier zou hij werk en privé beter gescheiden kunnen houden.

Europese automaker

Bovendien vroeg Klingler of Slate hem wilde omschrijven als 'het Noord-Amerikaanse hoofd van een Europese automaker'. Met die omschrijving zou Klingler naar eigen zeggen beter in staat zijn om vrijuit te schrijven. Slate willigde de twee verzoeken van Klingler in. Het bedrog kwam aan het licht toen lezers van het veelgeprezen tijdschrift op internet op zoek gingen naar 'Robert Klingler'. E-mails naar het e-mailadres van Klingler bij BMW en een telefoontje naar de automaker wezen uit dat Robert Klingler niet bestond. Slate heeft de bijdragen inmiddels uit de dagboek-sectie van de site verwijderd. "Maar omdat je een artikel dat op internet is verschenen niet kunt 'ontpubliceren', hebben we besloten de stukken elders te plaatsen", aldus Shafer. "We doen dat in het belang van de transparantie en om onszelf er aan te herinneren dat we jullie vertrouwen hebben beschaamd."

Grappenmaker

Inmiddels trekt Slate alles uit de kast om de ware identiteit van Robert Klingler te achterhalen. De beschikbare aanwijzingen wijzen in de richting van Ravi Gunvant Desai, oprichter van de financiële site TheStreet.com. Desai blijkt een bekende grappenmaker te zijn die zijn beloftes niet nakomt. Zo beloofde hij de Universiteit van Washington in 1999 2 miljoen dollar om een poëzieprogramma te ondersteunen. Tot op heden heeft de universiteit pas 6.770 dollar ontvangen. Ook diverse andere universiteiten wachten nog altijd tevergeefs op door Desai beloofde miljoenen.