T-Mobile heeft in vergelijking met KPN en Vodafone veruit de slechtste 3G-dekking in Nederland. Dat blijkt uit metingen van SlechteDekking.nl. Sinds vorige week hebben zo'n 7000 gebruikers de Android-app geïnstalleerd. Door de meerderheid daarvan, zo'n 4000, wordt ook actief meetdata doorgegeven, meldt de Consumentenbond desgevraagd.

Dekking mobiel internet KPN: dekking-kpn

Dat levert een schat aan informatie op over de dekking van de mobiele netwerken, aangezien de app zelf regelmatig een meting doet en deze doorgeeft. De kaarten op SlechteDekking.nl staan inmiddels vol van groene en rode stippen, vooral in de Randstad.

Dekking mobiel internet Vodafone: dekking-vodafone

Bij het bellen ontlopen de operators elkaar niet zoveel qua dekking, maar bij mobiel internet des te meer. KPN blijkt de beste 3G-dekking te hebben, gevolgd door Vodafone. T-Mobile scoort bijzonder slecht, op hun kaart zijn de rode stippen zeer dominant.

Dekking mobiel internet T-Mobile: dekking-t-mobile

Geen up- en downloadtest

Er valt echter wel wat af te dingen op de methodiek van de dekkings-app. De dekking voor mobiel internet wordt namelijk gemeten met twee criteria, het soort netwerk (GPRS of EDGE / UMTS / HSPA / HSDPA / HSUPA) en een pingtest. Een pingtest meet de reactietijd van de internetverbinding naar een server. Een ping die langer dan 100 milliseconde duurt krijgt een rode stip en het predicaat 'slechte dekking'.

Alhoewel er per test meerdere pings worden verstuurd is een pingtest niet maatgevend voor de doorvoersnelheid van het netwerk. Daarvoor is het noodzakelijk om de up- en downloadsnelheid te meten, maar dat doet de app niet. De vraag is hoe representatief zo'n ping is voor de algemene internetverbinding. Volgens de Consumentenbond is de test wel indicatief voor de kwaliteit van het netwerk.

T-Mobile: pingtest waardeloos

T-Mobile vindt van niet. "Wij constateren dat op locaties waar een prima mobiele internetverbinding is deze applicatie toch een rode stip neerzet," reageert de woordvoerder van T-Mobile.

Bovendien zijn de metingen onbetrouwbaar omdat er alleen een pingttest wordt gedaan, stelt de operator. "Het T-Mobile netwerk is zo gebouwd dat het efficiënt met de netwerkverbinding omgaat. Bij aanmelden op het netwerk (pingen) wordt niet meteen de volledige netwerkcapaciteit vrijgegeven. Wanneer een klant daadwerkelijk data gaat verbruiken wordt meer bandbreedte toegewezen. Het beeld wat door de applicatie wordt geschetst geeft dus niet de daadwerkelijke klantervaring weer en er kunnen dus geen conclusies over de kwaliteit uit worden getrokken."

De Consumentenbond reageert dat het maar helemaal de vraag is of de slechte dekking komt door de lange pingtijden of dat de meeste T-Mobile abonnees nog op GPRS zitten. De Bond wil nog 'enkele maanden' data verzamelen met SlechteDekking.nl voordat het zelf harde conclusies trekt.

T-Mobile adviseert NetwerkRadar

T-Mobile zelf verwijst naar een alternatieve meetapp, NetwerkRadar. Deze meet wel up- en downloadsnelheden, maar heeft z'n eigen beperkingen. Zo wordt er bij de iPhone-app niet automatisch periodiek gemeten maar alleen handmatig. Bij de Android-app trouwens wel.

En, eveneens problematisch, zijn de criteria voor slechte of goede dekking opgesteld in overleg met T-Mobile, erkent een woordvoerder van Oberon, de maker van NetwerkRadar.

Bovendien is NetwerkRadar bijna alleen in gebruik bij T-Mobile abonnees, omdat die de app actief heeft gepromoot. Dat maakt een vergelijking tussen operators vooralsnog onmogelijk.