De planning is om volgend jaar te beginnen met de invoering van de energiemeter die op afstand is te bedienen en uit te lezen door de energiemaatschappijen. Een eerder voorstel daarvoor is door de Eerste Kamer juist afgekeurd, vanwege zorgen om privacyschending.

Privacyvrees

Eerder was het voorstel al aangepast omdat het in strijd was met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. De privacyvrees over slimme meters blijft groot. De actiegroep Wijvertrouwenslimmemetersniet strijdt tegen de invoering van die apparaten. Daarnaast is er gevaar dat electriciteitsnetten door die apparaten hackbaar zijn.

Het nu door de Eerste Kamer goedgekeurde plan is bijgesteld voor betere privacybescherming. De Tweede Kamer moet zich er nog over buigen.

Maximaal 7 à 8 keer uitlezen

Een belangrijke wijziging is dat de omstreden energiemeter niet meer verplicht is voor consumenten. Het moet een vrijwillige keuze zijn van de eindgebruiker. Die krijgt het nieuwe, slimme apparaat aangeboden bij de normale vervanging van de meter in zijn of haar woning. Dat aanbod kan ook komen bij een grote woningrenovatie of bij nieuwbouw. De consument kan de slimme energiemeter ook zelf aanvragen.

Vervolgens krijgen de beheerders van de energienetten de beperking dat zij de gegevens maar een beperkt aantal keer mogen uitlezen. Dat is zes keer per jaar voor de verbruiksoverzichten, één keer voor de jaarafrekening, één keer bij verhuizing van de klant of bij overstappen naar een andere energieleverancier.

Update:

Artikel uitgebreid met voorgeschiedenis, waaronder zorg en protest om privacyschending.