Volgende redenatie van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in ons land, is de smartphone geen communicatiemiddel maar een computer. Dat vindt professor Arno R. Lodder van het ict-advocatenbureau SOLV. De overwegingen die de Hoge Raad uitgebreid heeft gehanteerd om tot uitspraak te komen in de zaak tussen Belastingdienst en RTL Nederland zouden overduidelijk opgaan voor smartphones.

De belastingwetgeving is namelijk hartstikke verouderd. Het beschouwt telefoons en "het internet" als communicatiemiddelen, maar blijkbaar de computer niet, althans die wordt niet genoemd. Dus, zegt de Hoge Raad, zal je eerst moeten bepalen wat nu eigenlijk een computer is. En dan komt de Hoge Raad met deze overweging:

laat geen andere conclusie toe dan dat deze in gelijke of zelfs sterkere mate dan digitale agenda's en GPS-apparatuur zijn bedoeld voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht. ... evenals een desktop- of notebookcomputer, door zijn veelzijdige inzetbaarheid voor de verwerking en opslag van gegevens, in de vorm van tekst, cijfers, beeld en geluid, het zoeken naar informatie op het internet, en voor ontspanning.

"Geen speld tussen te krijgen", concludeert Lodder. "Een smartphone is een computer, aan de bepaling over telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen kom je niet toe."