Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het advies van de commissie Andriessen dat donderdagmiddag aan ict-wethouder Mark van der Horst werd aangeboden. Snel internet via glasvezel voor Amsterdammers is binnen tien jaar haalbaar, zo stelt de commissie onder leiding van oud-minister Koos Andriessen. De effecten op de lokale economie en het welzijn zouden `aanzienlijk' zijn. Marktpartijen kunnen de boel echter niet alleen op gang krijgen, zoals overigens ook al vorig jaar door het bureau M&I Partners werd opgemerkt. De commissie Andriessen adviseert de gemeente bij de aanleg van een eerste fase voor 30 procent deel te nemen in een op te richten ontwikkelmaatschappij. Deze moet de basisinfrastructuur van het glasvezelnetwerk aanleggen.

50 euro

Deze aan te leggen open infrastructuur moet bedrijven, burgers en instellingen voor gemiddeld 50 euro per maand toegang bieden tot een symmetrische internetverbinding van tenminste 10 megabit per seconde. Vorig jaar was nog sprake van maar liefst 100 megabit per seconde. Ook met 10 megabit per seconde kan de burger uit de voeten, het is ongeveer twintig keer zo snel als een standaard adsl-verbinding. Het stadsdeel Zeeburg komt volgens de commissie het meest in aanmerking voor startpunt. In juni 2002 vroeg het college van B&W de commissie om nut en haalbaarheid van een glasvezelinfrastructuur te onderzoeken en zich uit te spreken over de gewenste rol van de gemeente daarbij.

Andere gemeenten

Van der Horst staat welwillend tegenover het plan. Amsterdam is overigens niet de eerste gemeente in Nederland met plannen voor glasvezel voor burgers en bedrijven. Ook in gemeenten als Rotterdam, Amersfoort, Almere, Eindhoven, Leeuwarden en Groningen zijn dergelijke initiatieven aangekondigd of al in gang gezet. Zo werd op kleine schaal in Eindhoven al eerder glasvezel tot in de huiskamer getrokken en krijgt de nieuwbouwwijk Vathorst bij Amersfoort op grotere schaal een vergelijkbare voorziening.