Hot Spots is de meest recente uitbreiding op het pakket aan multimedia-applicaties voor het World Wide Web, dat het softwarehuis Geo Publishing onder de naam `Emblaze' op de markt brengt. Met Hot Spots kan eenvoudig creatieve en interactieve multimediale `image maps' worden gemaakt. Hot Spots werkt intuïtief en is snel te leren – binnen 15 tot 30 minuten kun je het programma onder de knie hebben. Het wordt geleverd met een prettig leesbare handleiding van 33 pagina's. De software draaide prima op de testcomputer – een Pentium 100 met Windows 95. Het bedieningsgemak is – ondanks een interface die afwijkt van de Windows-standaard – eenvoudig. De gebruiker begint door een achtergrondplaatje in te voeren dat hij als `plattegrond' voor zijn website wil gebruiken (alleen een .GIF- en .JPG-bestand kan worden ingevoerd). Daarna kan een reeks marquee-tools worden gebruikt om de `hot spots' aan te geven op de image map. Door simpelweg op een `hot spot' te klikken komt er een menu in beeld waarmee twee verschillende eigenschappen kunnen worden toegevoegd. Het eerste bepaalt het gedrag van de muis, als die over de `hot spot' worden gesleept. Er kan voor gekozen worden om de cursor van uiterlijk te laten veranderen. Daarvoor moet wel eerst een beeldje van de nieuwe cursor in de bibliotheek van het programma worden gezet. Daarna kan er gekozen worden uit een grote verzameling van geluiden die te horen is als met de muis op een `hot spot' wordt geklikt. De uitlijning van alle onderdelen van een image map gebeurt automatisch: de gebruiker moet alleen de grootte van het geïmporteerde beeld inschatten. Hot Spots zorgt er dan voor dat de verschillende `spots' goed worden uitgelijnd. Dit is doorgaans een monnikenwerk, maar het gebruik van dit programma levert behoorlijk wat tijdwinst op. Als de image map klaar is geeft Hot Spots een preview waarmee de `plattegrond' kan worden uitgetest. Dit stelt je in staat om wijzigingen aan te brengen, voordat de applicatie het geheel verwerkt tot een Java-applet. Net als met andere Emblaze-applicaties gaat dat proces volstrekt probleemloos. Hot Spots schrijft ook de broncode waarmee de image map op een webpagina kan worden geplaatst. Tijdens onze test werkte de applicatie perfect. We vergeleken de image maps die in Hot Spot werden gemaakt met versies die we in JavaScript schreven en concludeerde dat we met Hot Spots bij zeer verrijkte plaatjes minder dan helft van de tijd nodig hadden. Helaas bleken de image maps van Hot Spots bekeken over een langzame verbinding (56K6-modem) vele malen trager dan de JavaScript-versies. Zelfs als we de image map met Hot Spots `optimaliseerden' voor een verbinding met een 14K4-modem kwamen de applets traag op gang, zeker wanneer er geluidseffecten waren gebruikt. Veel surfers hebben geen zin te wachten op langzame applets: een webmaster is daarom wellicht beter af met JavaScript voor de productie van image maps. Maar ook ondanks deze handicap kan Hot Spots beschouwd worden als een waardevol instrument voor de leken onder de homepagebouwers of professionals die snel image maps met effecten moeten creëren. De prijs (99 dollar) is aan de stevige kant voor een product dat eigenlijk maar één kunstje kan. Hot Spots vraagt om minimaal een 100 MHz Pentium of Power Macintosh 601 èn 16 MB geheugen. Een demo is te vinden op de website van Geo Publishing. .................................................................................In 1e Blik houdt WebWereld nieuwe software en hardware tegen het licht voor een eerste oordeel.