Het gebruik van social media is het meest ontwikkeld bij ICT-bedrijven, heeft het CBS berekend. De horeca is een goede tweede. Er is groot verschil in het toepassen van sociale media. MKB-bedrijven zoeken in social media vooral het sociale aspect, zoals het samenwerken met zakenpartners. Grotere bedrijven zien in social media meer een marketingkanaal en prijzen cq bieden hun producten aan.

Het minst worden social media gebruikt om klanten te betrekken bij productontwikkeling en innovatie. Er is wel belangstelling voor het meten van meningen en het verkrijgen van recensies van klanten, maar onduidelijk is of daarin ook wordt gezocht naar een dialoog.

Werven van personeel via sociale netwerken

Naast het bewaken van het imago en het vermarkten van producten gebruiken grotere bedrijven social media ook voor het aantrekken van personeel. Iets meer dan de helft zet social media in om te communiceren binnen het bedrijf.

Hyves, LinkedIn en Facebook zijn het meest populair in het bedrijfsleven. Zo'n 35 procent van de bedrijven met meer dan tien werknemers heeft een account bij zo'n sociale netwerk. Een of de vijf bedrijven gebruikt Twitter. Het delen van multimedia zoals bijvoorbeeld via YouTube wordt door iets minder van 20 procent van de bedrijven gedaan, op wiki gebaseerde middelen zijn het minst populair.