De Amsterdamse Sociale Dienst probeert al een tijdje het misbruik van de mailfaciliteiten aan te pakken. Dit misbruik varieert volgens de dienst van het uitwisselen van `grappig bedoelde teksten tot porno en in een enkel geval zelfs uiterst obscene en schokkende foto's en filmpjes'. Drieënveertig medewerkers moeten zich volgende week verantwoorden voor dergelijke activiteiten. Enige tijd geleden werd bij een van de medewerker al vastgesteld dat er `fout gebruik werd gemaakt' van e-mail. Dat was voor de dienst aanleiding voor een groter onderzoek. Dit werd uitgevoerd bij medewerkers die al werden verdacht van misbruik. Uit het verdere onderzoek is naar voren gekomen dat een groot aantal medewerkers zich hieraan schuldig maakte.

Ontslag

Directeur Mat Masthoff neemt het misbruik hoog op. "Los van het feit dat dit volgens de richtlijnen van de dienst expliciet niet is toegestaan, is in een aantal gevallen ook een morele en maatschappelijke grens overschreden. Daarnaast wordt hierdoor productietijd verloren." Verder wijst de directeur erop dat door het doorsturen van dergelijke mailtjes de kans op verspreiding van computervirussen wordt vergroot. De dienst is voornemens ook de komende tijd scherp te controleren op mogelijk mailmisbruik. Na afronding van de gesprekken neemt de directie een besluit over de te nemen disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de inhoud van de e-mails kan dit variëren van een waarschuwing tot strafontslag.