De Europese Commissie geeft de sociale media de schuld van de felle opstanden in de diverse hoofdsteden van Europa tegen het Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA). Die sociale media zouden een “intense mediacampagne" hebben gevoerd tegen ACTA waardoor sommige regeringsleiders hun ondertekening van het handelsakkoord hebben uitgesteld of de ratificatie ervan door de nationale parlementen op de lange baan hebben geschoven.

Dat heeft Eurocommissaris Karel De Gucht gezegd tijdens een vergadering van de Europese Commissie, zo blijkt uit notulen van die vergadering. De Gucht vergelijkt de oppositie tegen ACTA met de storm van protesten tegen SOPA en PIPA in de Verenigde Staten. Ook daar zou een vijandige campagne van “de sociale netwerken" beide wetsvoorstellen hebben getorpedeerd.

'Campagne leidt tot onrust in Europa'

Volgens De Gucht heeft de campagne in Europa niet alleen geleid tot onrust bij nationale regeringen, maar ook in het Europees Parlement. “De campagne heeft een aanzienlijke invloed op leden van het Europees Parlement", zegt de Belg. Uit de notulen blijkt dat De Gucht nu denkt dat “het moeilijk zal zijn een meerderheid te behalen in het EP in het voordeel voor ACTA."

Maar ook andere Eurocommissarissen laten zich tijdens de vergadering niet onbetuigd, merkt ict-nieuwssite Techdirt treffend op. Zo zegt Viviane Reding dat de invloed van sociale netwerken mee moet worden genomen in het communicatiebeleid van de Commissie en dat instructies daarover al zijn gegeven vaan de communicatie-units van de diverse Europese departementen.

Neelie wil sociale netwerken bewerken

Ook Neelie Kroes komt aan het woord. De Nederlandse Eurocommissaris, verantwoordelijk door de Digitale Agenda, concludeerde dat het hoognodig tijd is voor afdoende communicatie over de handelsovereenkomst, zonder daarmee te wachten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat gaat kijken of ACTA niet in strijd is met de burgerrechten. Die communicatie moet volgens Kroes worden gericht op de diverse belanghebbenden rond ACTA “en de sociale netwerken".

De president van de Europese Commissie deed wat betreft de gang naar het Europese Hof ook een bijdrage tijdens de vergadering. Volgens Jose Manuel Barosso moet goed worden gekeken naar het “juiste tijdstip" waarop het Hof wordt gevraagd naar ACTA te kijken. “Het Hof moet gevraagd worden om de mening van de Commissie te bevestigen, namelijk dat ACTA consistent is en in overeenstemming met de Verdragen en het Handvest van Fundamentele Rechten van de Europese Unie."